Viktig tilskuddsøkning fra regjeringen

0
158

–Vi er glad for at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett tredobler tilskuddet til kommunale frisklivssentraler. De har en sentral rolle i det helseforebyggende arbeidet og i oppfølgingen av samhandlingsreformen, sier Frode Jahren, generalsekretær i LHL. Les mer på www.lhl.no.

Noen utvalgte varer