Ny behandling av eldre hjertesyke

0
218

Transkateter aortaklaff-implantasjon er et behandlingstilbud til skrøpelige eldre
hjertesyke når kirurgi ikke er et alternativ.

En 87 år gammel dame uttalte: «Hvorfor skal noen kunne bestemme at jeg ikke får leve bare fordi jeg er gammel? Jeg har lyst til å leve, men i det siste orker jeg så lite siden jeg blir så fort tungpusten. Alt blir liksom et ork, og jeg blir sittende i en stol. Jeg gleder meg til å kunne gjøre ting sammen med min mann igjen. Ja, han er tålmodig, det er ikke det!» Les mer på sykepleien.no.

Noen utvalgte varer