Ny behandling av eldre hjertesyke

0
233

Transkateter aortaklaff-implantasjon er et behandlingstilbud til skrøpelige eldre
hjertesyke når kirurgi ikke er et alternativ. Les mer på sykepleien.no.

Noen utvalgte varer