Følges nye retningslinjer for hjerteinfarkt?

0
748

Sørlandet sykehus Arendal har som første norske sykehus rapportert om etterlevelse av gjeldende retningslinjer for hjerteinfarkt. Resultatet er positivt, men det er også forbedringspotensial. Les artikkelen i sin helhet på Tidsskrift for Den norske legeforening sine nettsider.

Noen utvalgte varer