De nye retningslinjer for gjenopplivning

0
1664

2015-retningslinjene for gjenoppliving innebærer ingen store endringer i hvordan man utfører hjerte lunge redning (HLR). Noe er presisert, noe har fått en mer framtredende plass og uklarheter er rettet opp både i tekst og algoritmeplakater.

De norske retningslinjene bygger på konsensusdokumentene fra ILCOR og guidelines fra ERC (det Europeiske Resuscitasjonsrådet). Der ikke annet er sagt, følger NRR anbefalingene fra ERC.

hs1-feb16

Bruk av hjertestarter lærer en på HLR kurs

Som før er det gjort noen mindre justeringer av retningslinjene fra ERC for å tilpasse disse til norske forhold og behandlingstradisjoner; bl.a. anbefaler NRR fortsatt tre minutter mellom hver rytmeanalyse.

Bruk av hjertestarter er førstehjelp. All førstehjelpsundervisning bør inkludere opplæring i HLR og bruk av hjertestarter. Alle steder der det etableres førstehjelpsberedskap, bør dette inkludere beredskap for bruk av hjertestarter. Derfor slås de to tidligere norske plakatene for Basal HLR på voksne (BHLR) og HLR med bruk av hjertestarter (DHLR) sammen. Denne sammenhengen gjenspeiles også algoritmeplakaten for helsepersonell.

Les de nye retningslinjene her

Her kan du bestille de nye kurs heftene og plakater

miniAnne-bedrifter

 

 

Noen utvalgte varer