Svakt håndgrep kan være tegn på økt risiko for hjertesykdom

0
311

– Styrker hypotesen om at gripestyrke er markør for aldring.

 I en studie fra Folkehelseinstituttet (FHI) med data fra Tromsøundersøkelsen, konkluderer forfatterne med at svak gripestyrke er assosiert med økt risiko for hjertesykdom.

Likt hos begge kjønn
Sammenhengene var like hos begge kjønn og i aldersgruppene. Dette styrker hypotesen om at gripestyrke er markør for aldring, konkluderer forfatterne i studien, som er publisert i Journal of Epidemiology & Community Health.  

HS1

Studien målte gripestyrken hos 6850 deltakere mellom 50 og 80 år, i 1994 og 1995. Deltakerne klemmer en gummiball så hardt de kan og resultatet avleses på en tallskive. Resultatene ble så koblet med Dødsårsaksregisteret i perioden 1996 til 2013.

I nyere studier er det avdekket at denne sammenhengen særlig gjelder for dødelighet av hjertesykdomm, og studien bekrefter dette, ifølge FHI.

Bakenforliggende mekanismer
– Disse spesifikke resultatene gir håp om at vi kan finne ut mer om mekanismene bak sammenhengen mellom gripestyrke og for tidlig død. Det er spesielt interessant at sammenhengen mellom svak gripestyrke og økt hjerte- og kardødelighet nå også er funnet i Norge, sier førsteforfatter Bjørn Heine Strand, ifølge FHI. Han er seniorforsker i avdeling for aldring og helse i Folkehelseinstituttet.

#HLR brett #hjertevakten

Den sterke sammenhengen forskerne fant mellom gripestyrke og hjerte- og kardødelighet var tydelig, selv etter justering av andre helse- og risikofaktorer som er assosiert både med gripestyrke og dødelighet.

Usikkert om dødelighetsrisiko

Ettersom studien er en observasjonsstudie kan forskerne ikke vite med sikkerhet om det er en årsakssammenheng mellom gripestyrke og dødelighetsrisiko, eller om det er andre, ukjente faktorer som virker inn. Les artikkelen i Dagens Medisin

MiniAnne

Noen utvalgte varer