Hjertevakten magasin 3-2016

0
644

Innhold

FYSISK AKTIVE KVINNER HAR BEDRE LIVSKVALITET ETTER HJERTEINFARKT

Selv svært små mengder fysisk aktivitet var koblet til bedre livskvalitet enn fullstendig inaktivitet for kvinner som nylig hadde hatt hjerteinfarkt.

mag 3-2016

Veit eg har vore ekstremt heldig”

Steinar Krakhellen frå Solund er ein medisinsk sensasjon.

Ein haustdag i 2012 stoppa hjarte hans i om lag ein time.

Men takk vera at han hadde folk med den rette kunnskapen kring seg,   fekk han livet attende.

Kalenderen viser august 2016. Det er sommar, men regnet fossar ned på fjerde veka. Krakhellen kunne til liks med mange andre her lengst vest i havgapet, gått rundt og småbanna og fortvila over ein historisk våt sommar. Men han veit veldig godt at både denne sommaren og dei tre føregåande, har vore som kraftige bonusar å rekne.

ETT HJERTEINFARKT HVERT 41. MINUTT

Mellom 2001 og 2009 ble 115.000 nordmenn lagt inn på sykehus med sitt første hjerteinfarkt. Den gode nyheten er at flere og flere overlever.

Risikoen for å dø av hjerteinfarkt har sunket helt siden 1970-tallet. En ny stor analyse gjennomført av forskere i Bergen har sett på om trenden har fortsatt også etter årtusenskiftet.

En får ikke lenger kjøpt Dispril på apoteket

Norsk resuscitasjonsråd (NRR)

Har tidligere anbefalt at en sammen med hjertestarteren oppbevarer et par Dispril (acetylsalisylsyre 300 mg oppløselig tabletter)tabletter.

Dessverre har produsenten av Dispril trukket produktet fra det Norske markede. NRR har i den nye kursheftet  derfor gitt følgende  råd.

 

Her finner du E- utgaven

Her finner du tidligere utgaver

Ra med sjokk

Noen utvalgte varer