Hvor mange overlevde en hjertestans i Norge i fjor?

0
6806

3163 hjertestans ble registrert i Norge i 2016. Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder hvor mange som får hjerte-lungeredning (HLR) før ambulansen kommer med hele 83 prosent. Det legger til rette for at Norge kan bli blant de beste i verden på overlevelse etter hjertestans. 

Å systematisk forbedre kjeden som redder liv gjør en stor forskjell på overlevelsestallene. I USA rapporterer de en overlevelse som varierer mellom 19,9 prosent – i Seattle – til 3 prosent – i Detroit.

Overlevelsen i Norge ligger på 14 prosent. Det innebærer at 443 levde 30 dager etter en hjertestans i Norge i fjor. 85 prosent av disse pasientene hadde en Cerebral Performance Category (CPC) score på 1 eller 2, noe som regnes som god nevrologisk funksjon. 

Sør-Trøndelag passerer faktisk Seattle-nivå. Her ligger overlevelsen på hele 21 prosent. 
Annonse: Heartstart, verdens mest solgte hjertestarter.

Endelig komplette tall

I 2014 begynte Norsk hjertestansregister å publisere tallene for hjertestans i Norge. Blant annet hvor mange som får hjertestans, hvor mange som blir gjenopplivet og hvor mange som overlever.

Fra og med 2016 rapporterer alle helseforetak i Norge sine tall. Registreringen av antall hjertestans utenfor sykehus begynner altså å bli komplett.

– Norge er det eneste landet i verden som har lovpålagt rapportering av hjertestans. Vi er svært fornøyde med at vi nå kan presentere tall fra hele landet, sier Ingvild Tjelmeland, leder for Norsk hjertestansregister.

Hovedfunn for 2016 nasjonalt:

  • 3 av 5 hjertestans skjer i et privat hjem.
  • Median responstid viser at halvparten av alle hjertestans nås innen 9 minutter.
  • 83 % av hjertestanspasientene får HLR før ambulansen kommer.
  • 12 % fikk tilkoblet hjertestarter før ambulansen kom fram.
  • 14 % lever etter 30 dager.

– Vi er et av landene i Europa som har høyest andel HLR av tilstedeværende! sier Ingvild Tjelmeland.  
Annonse:Her får du direkte tilbakemelding om utfører riktig hjerte-lungeredning korrekt.

For å bli inkludert i hjertestansregisteret må HLR være startet av tilstedeværende eller ambulansepersonell. I 2016 ble 3163 inkludert.

Tallene for i fjor viser at en av tre pasienter fikk en vellykket gjenoppliving – ROSC (Return of spontaneous circulation) i Norge.

De beste i verden – som Seattle og København – snakker om «50-klubben» – altså at over halvparten med sjokkbare rytmer får ROSC.

– For denne Utsteinkomparatorgruppen rapporterer Norge 58 prosent ROSC og 45 prosent overlevelse etter 30 dager, forteller Ingvild Tjelmeland.

Norge er altså medlem av den eksklusive «50-klubben».

Hvilke områder gir mest HLR? 

I hvilke områder i Norge er det mest sannsynlig at innbyggerne gir HLR til personer som er bevisstløse og ikke puster normalt?

I 2016 ligger Helse Nord-Trøndelag og Nordlandssykehuset på topp med hele 90 prosent. Hakk i hæl følger Finnmarkssykehuset, Sykehuset Telemark med 88 prosent og Helse Sør-Trøndelag med 87 prosent.

Helse Bergen rapporterer lavest andel HLR før ambulansen ankommer med bare 69 prosent. Deretter følger Helse Fonna med 71 prosent og Helgelandssykehuset og Helse Førde med 74 prosent.

Hva skal til for at disse områdene skal øke graden av HLR hos befolkningen?

– Medisinsk nødtelefon (AMK) har stor betydning for å holde denne andelen høy. AMK hjelper innringer å kjenne igjen hjertestans og instruerer innringer i å starte HLR, sier Ingvild Tjelmeland.

Disse områdene kunne kanskje fått opp antallet ved å kjøre HLR-kampanjer og øke fokus på telefonveiledet HLR?

Hvor er det høyest sjans for å få koblet på hjertestarter? 

Å få koblet på en hjertestarter er helt avgjørende for å kunne få i gang hjertet igjen. Prosentandelen som får koblet på hjertestarter i Norge varierer fra 18 til 5 prosent.

Sykehuset Innlandet og Finnmarkssykehuset har høyest andel pasienter som fikk koblet på en hjertestarter i 2016.

I Innlandet fikk 13 prosent koblet på hjertestarter av en tilstedeværende, og 5 prosent av en akutthjelper. Finnmarkssykehuset hadde henholdsvis 12 prosent koblet på av tilstedeværende og 6 prosent av akutthjelpere.

Altså fikk 18 prosent koblet på hjertestarter i disse områdene.

Helse Fonna ligger også høyt med 13 prosent hjertestartere koblet på av tilsteværende og 3 prosent av akutthjelpere, altså totalt 16 prosent.

Universitetssykehuset i Nord-Norge rapporterer at kun 1 prosent hjertestartere ble påkoblet av tilstedeværende og 4 prosent av akutthjelpere.

Hvilke helseforetak har høyest forekomst av ROSC?

Av de 3163 registrerte hjertestansene var det 2732 hvor ambulansepersonell startet gjenoppliving.

Høyest andel ROSC finner man i Helse Førde med hele 38 prosent i 2016. Deretter følger OUS og Helse Sør-Trøndelag med 35 prosent.

Har det vært få tilfeller av hjertestans i et område så vil man få tall som kan variere mye fra år til år. Det kan ha skjedd i Finnmarkssykehuset sitt nedslagsområde der det ikke rapporteres noen overlevere etter hjertestans.

Gjennomsnittlig får 29 prosent ROSC i Norge.   
Annonse: en altomfattende løsning på realistisk og standardisert trening.

– Ambulansepersonellets innsats er viktig for å få i gang hjertet til så mange pasienter som mulig, sier Ingvild Tjelmeland.

Hun minner også om at alle ambulanseenheter som har vært med på å behandle en pasient der tilstedeværende eller ambulansen har startet HLR, har ansvar for at det sendes inn et utfylt Utstein-skjema.

Hvor overlever flest? 

Høyest overlevelse etter hjertestans finner man i Sør-Trøndelag med 11 per 100 000 innbyggere. Deretter følger Sykehuset i Vestfold med 10 per 100 000 innbyggere og Helse Møre og Romsdal med 9 per 100 000 innbyggere.

Vestre Viken og Oslo universitetssykehus har 8 overlevere per 100 000 innbyggere i 2016.

Landsgjennomsnittet ligger på 7 per 100 000 innbyggere per år.

I prosent er overlevelsestallene 21 prosent i Sør-Trøndelag, 16 prosent i Oslo og Akershus, 15 prosent i Vestfold og 14 prosent i Møre og Romsdal. Landsgjennomsnittet ligger på 14 prosent.

– Tall som presenteres i prosent beregnes ut fra hvor mange hjertestanspasienter som er inkludert i registeret. For å kunne bruke prosent på en god måte må vi vite at absolutt alle helseforetak registrerer alle hendelsene sine. Vi er ikke helt sikre på at alle pasienter registreres. Vi velger derfor å presentere overlevelse ut fra hvor mange som overlever per 100 000 innbyggere, sier Ingvild Tjelmeland.

Hjertestans skjer mest hjemme

I 2016 var det registrert hendelsessted for 3056 hendelser (97 prosent).

61 av 100.000

Basert på de rapporterte tallene er forekomsten av plutselig uventet hjertestans utenfor sykehus i Norge 61/100 000 innbyggere per år.

Ambulansetjenesten med høyest rapportering av hjertestans er Vestre Viken med hele 82/100.000 innbygger. Det kan muligens skyldes at de har en elektronisk pasientjournal, og dermed har oversikt over alle pasienter der tilstedeværende eller ambulansepersonell har startet behandling.

Tallene viser også at Helse Bergen og Helse Stavanger rapporterer færre enn forventet.

Til sammenligning rapporterte Sverige om 53 hjertestans per 100 000 innbygger i 2015. I forbindelse med EuReCa-one studien i 2014 rapporterer Finland om 58/100 000, Irland 41/100 000 og Danmark 70/100 000.

– Nå starter arbeidet med å få alle helseforetak til å rapportere antall hjertestans inne på sykehus, sier Ingvild Tjelmeland, leder for Norsk hjertestansregister. Les artikkelen i Ambulanseforum

Se tallene i kvalitetsregisteret her

Noen utvalgte varer