– Lang vei å gå før hjerneslag-behandlingen bedres

0
3301

Norge er gode på å behandle hjerneslag i sykehus, men generalsekretæren i Norsk Luftambulanse mener vi har mest å hente på å måle effekt av behandlingen før sykehusinnleggelsen. 

Nå behandles 93 prosent av hjerneslagpasienter i slagenhet, noe faglig leder Bent Indredavik i Hjerneslagsregisteret var godt fornøyd med. Alle gleder seg imidlertid ikke like mye over tallene.

Generalsekretær Hans Morten Lossius i Stiftelsen Norsk Luftambulanse sier til Dagens Medisin at han er «litt oppgitt» over hvor stor betydning disse tallene tillegges.
Annonse: Se vårt utvalg av hjertestartere

– Denne målingen sier i hovedsak bare hvordan sykehusene presterer, ikke om utfallet etter hjerneslag faktisk blir bedre for dem som rammes. For det er i det prehospitale rom, altså før pasienten kommer til sykehuset, man kan hente ut mest effekt av behandlingen, sier han.

– Store forbedringspotensialer
Lossius poengterer at det mest effektfulle behandlingsvinduet for om en pasient kan fungere godt igjen etter et hjerneslag, er de første 90 minuttene etter at slaget inntreffer.

– Fordi diagnose stilles og behandlingen gis inne på sykehusene, går det i Norge, i beste fall rundt to og en halv til fire timer fra slaget inntreffer, til behandling startes. Jeg syns man bør være såpass ydmyk at man ser at her er det store forbedringspotensialer. Statistikken i sykehus er kanskje best, men vi har en lang vei å gå for virkelig å bedre hjerneslagbehandlingen i Norge, sier Lossius.  
 Annonse: Når sjekket du datoen på elektrodene sist?

Trombolyse i slagambulanse
Nettopp derfor har også Stiftelsen Norsk Luftambulanse siden midten av mai hatt et forskningsprosjekt som undersøker hvor mye tid som kan spares for pasientene ved å gi trombolysebehandling for hjerneslag i en spesialtilpasset slagambulanse.

Ambulansen er bemannet med en paramedic, en spesialtrent anestesilege og en sykepleier. Det finnes også en CT-skanner i ambulansen. Siden slagambulansen begynte å gi trombolysebehandling utenfor sykehuset, har åtte pasienter fått denne behandlingen. Én av dem fikk behandlingen innen 60 minutter fra debut av symptomer, mens totalt fem har fått innen 80 minutter fra symptomdebut.

– Så langt er 20 pasienter inkludert i forskningsstudien og målet er 400, sier lege og stipendiat Karianne Larsen i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. 
Annonse: en altomfattende løsning på realistisk og standardisert trening.

Kan spare 15 minutter
Selv om det er for tidlig å trekke noen konklusjoner i prosjektet, forteller hun at de håper trombolysebehandlingen i ambulansen vil spare verdifull tid for pasientene.

– Vår hypotese, som er basert på tidligere studier, er at vi kan spare minst 15 minutter ved å gjennomføre trombolysebehandling i ambulansen i forhold til tid brukt på sykehuset. Når vi vet at to millioner hjerneceller dør i minuttet etter et hjerneslag, kan dette utgjøre store forskjeller for pasienten, fastslår Larsen. Les artikkelen i Dagens Medisin

Noen utvalgte varer