Dette er tegnene du skal se etter på ADHD hos barn.

0
1238

– Det er veldig stor forskjell på barn i førskolealder når det gjelder aktivitetsnivå og konsentrasjonsevne. Den normale variasjonen er veldig vid. Det betyr at barn kan ha temmelig høyt aktivitetsnivå og liten lyst til å konsentrere seg, uten at det er noe unormalt med det.

Det sier Heidi Aase, avdelingsdirektør i Område for psykisk og fysisk helse, avdeling for oppvekst, utvikling og kulturelt mangfold i Folkehelseinstituttet.

Tidlige tegn på ADHD

Hun forteller at ADHD sjelden diagnostiseres hos barn under 6 år. Det er også store forskjeller i landet på hvor barn får flest ADHD-diagnoser.

Annonse: Heartstart HS1

– Minst to av tre mødre rapporter til oss at å være i aktivitet fra barnet står opp om morgenen til det legger seg om kvelden, er vanlig eller svært vanlig for deres barn, opplyser Aase.

Utredning av ADHD hos barn

I tillegg til at barnet kan synes som drevet av en motor, er det flere andre kjennetegn man ser etter når et barn utredes for ADHD.

De tre hovedsymptomene er:

  • Hyperaktivitet
  • Impulsivitet
  • Uoppmerksomhet

De fikler ofte med ting, har mye uro med hender og føtter, og tenker seg ofte ikke om før de handler.

– Konsentrasjonsvansker eller problemer med å holde oppmerksomheten på én ting over tid viser seg ofte først når barna blir eldre, mest fordi det ikke er så vanlig at førskolebarn skal klare dette, forteller Aase.

Noen barn kan ha problemer med lesestund eller andre rolige aktiviteter som krever litt oppmerksomhet. Noen har problemer med å «lese» det sosiale spillet og kan buse inn i andres lek og ødelegge leken.

– Førskolebarn som har vansker som kan være relatert til ADHD, er ofte nokså impulsive. De tenker seg ikke om før de handler og kan finne på ting som kan ha uheldige konsekvenser, som å sette utfor en altfor bratt bakke på sykkel, klatre høyt i et tre uten å vite hvordan de skal komme seg ned og lignende. Dette er situasjoner et barn med ADHD kan befinne seg i til stadighet, uten å lære av konsekvensene. De utsetter dermed seg selv for fare gang på gang, sier Aase.

ADHD og små barn

Aktive barn med sprellende føtter og gøyale påfunn er noe de fleste foreldre ser på som positivt. Likevel kan mange bli bekymret dersom barnet har vansker med å roe seg ned, eller om han eller hun har problemer med å holde seg til en aktivitet av gangen.

– Det finnes ikke definerte grenser mellom normal aktivitet og hyperaktivitet. Hvorvidt et barn vurderes som hyperaktiv, henger sammen med barnets alder og kjønn, situasjon og om det er andre forhold som kan forklare aktivitetsnivået. Mindre barn er mer fysisk aktive enn eldre, og gutter er generelt mer aktive enn jenter, forteller Aase.

Annonse: Lille AnneQCPR

Barn og medisiner mot ADHD

  • – Det anbefales ikke medisiner til barn under 6 år, og forøvrig ellers kun til dem som er tyngst rammet.
  • – Fortrinnsvis gis en sentralstimulerende medisin som øker aktiviteten/våkenheten i hjernen. De fleste barn blir da mindre hyperaktive, bedre til konsentrere seg og mindre impulsstyrt.
  • – Det mest brukte stoffet heter metylfenidat og øker konsentrasjonen av signalstoffet dopamin.
  • – Deksamfetamin brukes også, og ligner på metylfenidat.
  • – Har barnet tics eller angst i tillegg, anbefales atomoksetin.

Kilde: Felleskatalogen

Psykolog Nina Rohrer-Baumgartner har en doktorgrad ved Folkehelseinstituttet på ADHD-symptomer og språklige ferdigheter hos små barn.

Hun jobber nå ved Sunnaas sykehus, og forteller at det er uvanlig å diagnostisere små barn i Norge.

Hun mener helsepersonell ofte har en «vent-og-se-holdning» til diagnosen.

Les artikkelen i klikk.no

Noen utvalgte varer