Rabies er dødelig, men kan stanses

0
1500
Rabies er dødelig hvis sykdommen har brutt ut. Men vaksinering og rask behandling kan hindre at du blir syk. 

Rabies er en virusinfeksjon som spres fra dyr til mennesker. Nesten alltid er smittekilden en hund som biter eller sleiker i åpne sår. Viruset vandrer fra bittstedet via ryggmargen til hjernen, der det gir hjernebetennelse. 

Symptomene

De første symptomene likner på andre infeksjoner. Du kan bli slapp, få feber og hodepine. De første spesifikke rabiessymptomene er nervesmerter eller svie på bittstedet. Raskt deretter kommer symptomer fra hjernen: angst, forvirring, delirium, unormal oppførsel, hallusinasjoner, søvnløshet og koma. Fra de første symptomene dukker opp, dør den smittede nesten uten unntak innen to uker. 

Annonse; Resusci Anne

Når sykdommen er brutt ut er det for sent

Det finnes ingen behandling når sykdommen først har brutt ut. Det skjer vanligvis to til tre måneder etter smitte, avhengig av avstanden fra bittsted til hjernen. Men sykdommen kan forhindres gjennom vaksinering i forkant og stanses ved vaksinering og annen behandling etter nærkontakt med et smittet dyr. 

En bør ta vaksine på forhånd dersom du har tenkt å være i nærkontakt med dyr, eller skal bo over lengre tid i Asia, Afrika eller Sør-Amerika. Vaksinering av barn er særlig aktuelt, fordi barn er mer utsatt for bitt og gir ikke nødvendigvis beskjed om klor og bitt. 

Dersom du blir bitt eller klort og ikke er vaksinert

Rens såret raskt og lenge med såpe og rennende vann. Ta kontakt med helsevesenet på stedet og få vaksine og immunglobulin. 

Kart global rabiesforekomst (WHO)

Rabies påvist i Norge

I Norge ble rabies siste gang påvist hos mennesker etter innenlandssmitte i 1815 og hos dyr på fastlandet i 1826. Viruset ble første gang påvist hos polarrev på Svalbard i 1980, men rabiessmitte har aldri blitt overført til mennesker på Svalbard. Rabies hos flaggermus ble første gang påvist i Norge i oktober 2015.

Annonse; Kompresjonsstrømper

50 000-70 000 personer dør årlig av rabies

Det er vanskelig å beregne forekomsten av rabies både hos mennesker og dyr i store deler av verden. Rabies forekommer i mer enn 150 land og områder i verden. Verdens helseorganisasjon har beregnet at 50 000-70 000 personer årlig dør av rabies. De fleste tilfellene rapporteres hos barn i Asia (spesielt India) og Afrika.  I 99% av alle tilfellene har den syke vært eksponert for rabiessmittet hund. I 2017 ble det til WHOs samarbeidssenter for rabiesovervåking rapportert 4 tilfeller av humane rabiestilfeller smittet i Europa, tre av disse var smittet i Russland. I 2017 ble det i Europa rapportert 1915 tilfeller av rabies hos ville dyr (hovedsakelig rev i vestlige områder og mårhund i østlige områder) og 3384 tilfeller blant husdyr (hovedsakelig hunder, katter og storfe). Dyrerabies i Europa ble i 2017 i all hovedsak rapportert fra Russland og Ukraina, men også Tyrkia, Hviterussland, Georgia, Moldova, Polen, Romania og Ungarn melder årlig tilfeller blant husdyr eller ville dyr. Forekomsten av rabies blant ville dyr er redusert i Europa de siste 20 år. Dette skyldes hovedsakelig vellykket åtevaksinering av rev. Grenseområde mot Norge (Murmansk oblast) er iflg. russiske helsemyndigheter rabiesfri. Siste tilfelle av påvist rabies hos rev i Murmanskområdet var i 1988, og årlig undersøkes det for rabies hos en rekke ville dyr.  

Annonse. Heartstart; verdens mest solgte hjertestarter

I 2017 ble det påvist rabies i 52 flaggermus i Europa. Flest tilfeller ble meldt fra Tyskland (21 tilfeller), men også Nederland, Polen, Frankrike, Ukraina, Storbritannia, Belgia og Finland meldte rabiestilfeller hos flaggermus i 2017. I Europa er det til nå rapportert fire bekreftede tilfeller av rabies hos mennesker smittet av flaggermus.

Noen utvalgte varer