God kondisjon er viktig for kvinners hjerter

0
1098
Har du god kondisjon, har du lavere risiko for å få hjerteinfarkt. For kvinner er effekten langt høyere enn for menn.

God kondisjon gir lavere risiko for å få det første hjerteinfarktet, viser en ny studie. Forskerne finner også at det er spesielt viktig for kvinner å holde seg i form.

– At middelaldrende og eldre kvinner har en ekstra høy effekt, er nytt, sier førsteamanuensis Linda Ernstsen ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU.

MiniAnne

Hun er en av forfatterne av en vitenskapelig artikkel som nå er publisert i tidsskriftet Journal of the American Heart Association.

Forskjell på aktivitet og kondisjon

Mye forskning er gjort på fysisk aktivitet og betydningen for hjerte- og karsykdommer, eller den kardiovaskulære helsen, som det heter. Men det er en forskjell på det å være fysisk aktiv og det å ha god kondisjon.

– Søndagsturen kan ha mange fordeler, men den alene hjelper ikke nødvendigvis for å få bedre kondisjon.

Plagg for brystopererte

Det holder ikke å dilte etter bikkja som stopper for hver tiende meter for å snuse. En spasertur kan være fint, men blir det for rolig, hjelper det ikke for akkurat dette.

For effekten er altså mye større om du trener litt skikkelig. Anbefalingene er 30 minutter fem dager i uka med aktivitet du blir andpusten av, eventuelt 75 minutter høyintensitivt i løpet av ei uke.

Kan ikke nok om kondisjon

Når leger snakker med pasientene sine, spør de gjerne om de er fysisk aktive, men kanskje ikke om de opplever at de har god kondisjon. Dette er altså mer enn en nyanseforskjell.

Delvis er det nok fordi kondisjon er litt mer vrient å finne ut av, siden nøyaktig måling av oksygenopptak involverer tidkrevende målinger på tredemølle. Kondisjon kan også måles ved hjelp av kalkulatorer. Det er det mange som ikke vet. Kunnskap om betydningen av kondisjonen for helsa vår er nok heller ikke like utbredt blant helsepersonell.

Verdens mest solgte hjertestarter

– Istedenfor å spørre om pasientene beveger seg mye, bør legene også spørre om de kan løpe etter en buss om det trengs eller om de blir andpustne når de trener.

I denne undersøkelsen har forskerne tatt for seg oksygenopptaket, som kan gi et godt mål på kondisjonen i en befolkning.

26 000 undersøkt

Tall fra den store Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) ble brukt som grunnlagsmateriale. Over 26 000 mennesker i alder fra rundt 50 år og oppover ble fulgt i 13 år. 12 700 av disse var menn og 13 463 kvinner. I løpet av den tida fikk 1566 av dem sitt første hjerteinfarkt.

Deltakerne ble delt inn i tre grupper med dårlig, middels og god kondisjon. Sammenlignet med dem som hadde dårlig kondisjon hadde kvinner med god kondisjon 25 prosent og menn 10 prosent lavere risiko for å utvikle sitt første hjerteinfarkt.

Tidligere studier har oftest sett på risikoen for å dø av hjerteinfarkt, men denne studien tar også med dem som overlever det første hjerteinfarktet. Blant annet fordi tilfeldige omstendigheter kan avgjøre om du overlever eller ikke.

Noen utvalgte varer