Folkehelseinstituttet advar mot Norges farligste fisk

0
2136
Fjesing lever langs norskekysten nord til Trondheimsfjorden, og er en fisk med giftige pigger. Det kan være svært smertefullt å stikke seg på fjesing. I norske farvann er fjesing den giftigste fisken, mens for eksempel pigghå og havmus har en mildere gift. Behandling etter stikk av disse fiskene er den samme som for fjesing.

​Fjesing er en 30-40 cm lang fisk, grønnlig gylden med brungrønne striper. Den forekommer langs kysten nord til Trondheimsfjorden, i Europa sør til Middelhavet og Nord-Afrika, men ikke i Østersjøen.
De giftige piggene er lokalisert i fremre ryggfinne og ved gjellelokkene. Piggene til fjesingen er ganske robuste. Det er sjelden de brekker av og sitter igjen. Piggene er imidlertid dekket med et hudlag som kan bli igjen i såret etter stikk. Selve giftinjiseringen utløses mekanisk ved trykk. Hvis piggen og bindevev/kjertelvev rundt utsettes for trykk, presses giften ut langsetter piggen og inn i stikkanalen.
Hvert år utsettes fiskere og badende langs norskekysten for fjesingstikk. Vanligvis skjer dette ved håndtering av fisken eller ved at man trår på fisk som ligger delvis nedgravd i sanden.

Førstehjelpsskrin tilrettelagt for de som har ansvar for barn.

Symptomer ved forgiftning med fjesing

 • Giften fører til en intens smerte i og rundt stikkstedet. Smerten kan stråle utover.
 • Hevelse og rødme rundt stikkstedet er vanlig. Hevelsen kan spre seg og bli omfattende. Det kan ta lang tid før hevelsen går tilbake. Opptil 10 dager er ikke uvanlig.
 • Generell uvelhet som hodepine, feber, frysninger, kvalme/brekninger, svimmelhet, svetting og verking i ledd kan forekomme.
 • Allergisk reaksjon kan oppstå, men er svært sjelden.
 • Komplikasjoner og seneffekter kan forekomme.
Resusci Anne QCPR

Førstehjelp ved forgiftning med fjesing

 • Fjern eventuelle synlige rester av pigger og fiskehud.
 • Varmtvannsbehandling gir ofte raskt smertelindring. Senk derfor så raskt som mulig den stukne kroppsdelen ned i varmt vann (cirka 40 – 45 °C). Sjekk temperaturen med en frisk kroppsdel først (for å unngå skåldeskade).
 • Varmtvannsbehandling fortsettes til smerten har gitt seg (ofte innen 30-45 minutter), eller inntil 90 minutter. Vurder annen smertelindring dersom varmtvannsbehandling ikke fungerer.
 • Varmtvannsbehandling er viktig. Dersom man ikke får denne behandlingen, kan smertene vare i mange timer opptil 1 døgn eller mer.
 • Etter avsluttet varmtvanns behandling stelles og renses såret på vanlig måte.​
 • Stivkrampevaksine vurderes.
Verdens mest solgte hjertestarter

Kontakt lege dersom:

 • det er kraftige eller vedvarende ​symptomer
 • smertene vedvarer til tross for varmebehandling
 • du får redusert allmenntilstand
 • det utvikler seg en infeksjon i stikksåret

Kontakt Giftinformasjonen på 22 59 13 00 ved behov for råd og vurdering.

Noen utvalgte varer