Spiss giftslørsopp- en av de giftigste soppene i Norge.

0
792
Vi er midt inn i sopp sesongen, da er det greit å hvite noe om soppene du ikke skal spise; som foreksempel Spiss gittslørsopp

Inntak kan gi nyresvikt, men de tidlige symptomene kan forveksles med urinveisinfeksjon.

Giftinformasjonen har økt pågang av spørsmål om sopp. Frem til august økte antall henvendelser med 15 prosent, sammenliknet med gjennomsnittet for samme periode de siste årene.

Soppsakkyndig ved Giftinformasjonen, Kristin Opdal Seljetun, sier det hvert år legges inn mennesker soppforgiftning på norske sykehus. Hittil i år er det registrert to innleggelser.

Til alle som har ansvar for barn

Ingen av disse var alvorlige, men ifølge Seljetun er det hvert år tilfeller av alvorlig soppforgiftning.

– Det varierer fra 1 til 16–17 tilfeller, opplyser hun.

– Antallet avhenger av soppsesongen. Er det mye sopp, er det flere forgiftninger.

Ulike typer sopp, ulike symptomer

Giftige sopper gir ulike typer forgiftninger. Kristin Opdal Seljetun sier det er vanskelig å si noe generelt om symptomer, fordi de varierer ut fra hvilken sopp man har fått i seg.

– Men mange gir symptomer fra mage og tarm, typisk vondt i magen, oppkast og diare, forteller hun.

Det er ulikt hvor raskt symptomer oppstår. Noen kommer raskt, som en halvtime etter inntak, mens andre kan komme etter ett døgn.

Det fins giftige sopper som er giftige for lever og nyrer, og også sopper som gir symptomer fra sentralnervesystemet.

Verdens mest solgte hjertestarter

Hvit og grønn fluesopp og flatklokkehatt er eksempler på levertoksiske sopper.

– Det er lenge siden vi har hatt dødsfall som følge av soppforgiftning i Norge, sier Seljetun.

– Men det hender at pasienter trenger lever- eller nyretransplantasjon. Hvor ofte har vi ikke statistikk på. Men det skjer jevnlig.

Obs urinveier

– Symptomer fra urinveiene. De kan skyldes forgiftning med spiss giftslørsopp. Denne soppen er giftig for nyrene, men symptomene kan være lite uspesifikke. For eksempel at pasienten har begynt å tisse veldig lite eller veldig mye.

Forgiftning med denne soppen, spiss giftslørsopp, kan gi symptomer fra ett til seks døgn etter inntak.

Giftsopp kan likne på matsopp

– Fremmedspråklige er overrepresentert blant dem som får alvorlige soppforgiftninger. Noen giftige sopper i Norge er til forveksling like spiselige sopper i andre land, forteller hun.

– Vi ser for eksempel at mange fra Asia blir forgiftet av hvit fluesopp, fordi den minner om en matsopp i hjemlandet. Det kan være lurt å ha i bakhodet som helsepersonell.

HLR/hjertebrett

Svarer på spørsmål

Giftinformasjonen svarer på spørsmål over telefon hele døgnet, også i helgene, og har 42 000 henvendelser i året. Både helsepersonell og allmennheten kan ringe hit for veiledning.

Spesielt mange tar kontakt med Giftinformasjonen med spørsmål om sopp i helgene.

Folkehelseinstituttet har mer om sopp på sine nettsider.


Fakta:

Spiss giftslørsopp

En av de giftigste soppene i Norge.

Vokser ofte i samme skogsområde som traktkantarell.

Små inntak av spiss giftslørsopp kan gi alvorlig forgiftning.

Symptomer kommer vanligvis etter 36 timer til 6 døgn etter inntak.

Vanlige symptomer er magesmerter, oppkast, diare, generell uvelhet og sterk tørste.

6 til 17 dager etter inntak kan det gradvis utvikles symptomer på nyresvikt. Risiko for kronisk nyresvikt.


Noen utvalgte varer