Noen matprodusenter gjør helomvending etter nye funn om tilsetningsstoff

0
2177

Franske forskere mener tilsetningsstoffet titandioksid kan være kreftfremkallende. Flere norske og internasjonale produsenter fjerner nå stoffet.

Hver dag inntar millioner av mennesker en liten dose titandioksid i diverse produkter. Stoffet, også kjent som E171 eller CI 77891, puttes i mat og kosmetikk for å gi produktene en fin, hvit farge.

Til tross for at det har vært regnet som trygt i flere tiår, har franske forskere nå gjort funn som kan tyde på at det kan være kreftfremkallende.

Forbud i Frankrike fra neste år

Bekymringen til de franske forskerne dreier seg om titandioksid som består av de aller minste kornpartiklene kalt «nanopartikler», disse er mindre enn 100 nanometer.

Verdens mest solgte hjertestarter

Ifølge studien, fikk elleve rotter tilsatt nanopartikler av titandioksid i drikkevannet sitt.

Fire av de elleve forsøksdyrene utviklet forstadium til tarmkreft. 

Dessuten fant forskerne ut at titandioksid ble absorbert av blodet gjennom tarmveggen, noe som førte til små betennelser i tarmen.

Nå går Frankrike så langt som å totalforby titandioksid i mat i ett år fra og med 1. januar 2020 som et føre-var-prinsipp.

Også en rekke internasjonale produsenter i land som Tyskland, Nederland og Sveits har valgt å fase ut stoffet i sine varer.

Finnes i mange produkter

Til sammen finnes det over 900 produktgrupper som inneholder fargestoffet titandioksid, men ingen kan si med sikkerhet hvor mye vi får i oss av å spise denne maten. Det finnes ingen «grenseverdi» fordi det har blitt ansett som helt ufarlig.

Titandioksid finnes i flere typer godteri, men også i dressing, is, bakeprodukter, hermetikk, tyggis, og flere kosmetiske produkter, som i leppepomade, og i nesten alle tannpastaer som er på det norske markedet.

– Det er en del varsellamper som lyser, sier Hubert Dirven.

Han er avdelingsdirektør i toksikologi og risiko ved Folkehelseinstituttet. I sommer møtte han de franske forskerne på en workshop for å diskutere funnene.

– Konklusjonen fra workshopen er at det finnes en del faresignaler i disse studiene som vi må følge opp.DEL 

MiniAnne, med den kan familien lære seg gjenopplivning

VANLIG I NORSK DAGLIGVARE

Titandioksid er en vanlig tilsetning i Norge. Betegnelsene E171/CI 77891, brukes i blant annet følgende produkter:

 • Diplom-Is Royal Trippel Magi Salt Karamell
 • Minde Sjokolade Jubileum
 • Brynild Supermix Original
 • Smågodt – NorgesGruppen
 • Anthon Berg Opera Mints
 • Idun Creme Fraiche Dressing Max 3%
 • Pågen Vanillas
 • Dr. Oetker Ocean Mix
 • Labello Peach Shine
 • Colgate Total Original Care tannkrem 75 ml
 • Extra Strong Menthol
 • Chilinøtter – Den Lille Nøttefabrikken
 • Vesteraalens fiskeboller og suppeboller

Dirven understreker likevel at det er svært vanskelig å overføre funnene fra den franske studien til oss – menneskene.

– De studiene som har blitt gjort, har ikke blitt utført på friske dyr. Derfor er det vanskelig å komme med en risikovurdering, sier gifteksperten.

Han påpeker at det blant annet fortsatt er uklart om bekymringen gjelder kun de aller minste partiklene av pulveret eller om hele stoffet i sin helhet kan være helsefarlig.

– Vi har mange kunnskapshull, vi har mange spørsmål. Vi trenger mer forskning for å kunne besvare alt.

Fjernes i ti av 14 produkter

Helsekontrollen kontaktet produsentene for å høre om de skal fjerne titandioksid i sine produkter.

Flere forklarer at de ønsker å være føre-var, mens andre fjerner titandioksid på grunn av produksjonsendringer og ikke nødvendigvis på grunn av den mulige helserisikoen.

Titandioksid kommer til å forsvinne fra:

 • Extra, Dr. Oetker
 • Anthon Berg
 • Vesteraalens
 • Pågen
 • Chilinøtter fra Den Lille Nøttefabrikken
 • godteriposene fra Minde Sjokolade
 • Brynild
 • Diplom-Is.

Ifølge flere studier er det spesielt barn under ti år som er mest utsatt for titandioksid fra godteri og tannpasta.

NorgesGruppen vil likevel ikke fjerne titandioksid fra smågodtet sitt.

Colgate, Labello og Idun skal også fortsette å bruke titandioksid. Produsentene påpeker at de følger regelverket for mat og kosmetikk og at de ikke bruker nanopartikler.

Giftekspert Hubert Dirven sier derimot at de fleste pulver kan inneholde nanopartikler.

Han mener at det kan være klokt av produsentene å fase ut titandioksid i produktene.

– Jeg tror at det er ganske fornuftig fra fabrikantenes side å fjerne titandioksid. Hvis folk er bekymret og ikke vil kjøpe produktene, er det bedre å fjerne denne bekymringen, sier Dirven.

Førstehjelps «puten» med det lille ekstra

Mattilsynet avventer EUs avgjørelse

Mattilsynet følger det Europeiske mattrygghetsorganet EFSA som så langt mener at det ikke er noen grunn til bekymring, men heller ikke utelukker at titandioksid har en helserisiko.

– Hvis det kommer ny kunnskap som tilsier at det er behov for å sette en grense for akseptabelt daglig inntak, så vil EU og Norge gjøre det for å sikre at forbrukerne ikke får i seg for mye av stoffet, sier Karina Kaupang, direktør for matavdelingen i Mattilsynet.

Noen utvalgte varer