– I mitt og mange andres tilfelle er den nye kunnskapen helt fantastisk. Jeg opplevde ambulansepersonellet som svært profesjonelt. Det var nesten som å være på sykehuset, altså, forteller Tore Kristoffersen.

Han bor på Senja, noen timer i bil fra Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. For to måneder siden ble han rammet av akutt blodforgiftning, en sykdom som i verste fall kan være livstruende.
Annonse: Zena medisinskap

Sykdommen bør behandles fort, og i 2016 startet Statens helsetilsyn med tilsyn på alle norske sykehus, for å se på hvordan de håndterer pasienter med blodforgiftning.

Rapporten var nedslående. Tilsynet avslørte mangler på alle sykehusene.

Ny metode

På UNN har de nå kommet med en helt ny metode som har gitt gode resultater. Ambulansepersonellet ved sykehuset har blant annet fått opplæring i å analysere blodprøver, og eventuelt starte behandling med antibiotika allerede i ambulansen på vei til sykehuset.  
Annonse:Førstehjelpskrin tilrettelagt for småbarnsforeldre

– Det har vært en kolossal utvikling. Det har vært umåtelig spennende å få være med på, og vi ser at de nye metodene er til stor glede både for ambulansepersonell og pasienter, forteller ambulansearbeider Finn-Åge Nergård.

– Behandling i ambulanse er utrolig viktig fordi det gir bedre resultater for både pasient og helsevesen.

Flere har tatt tak

I tillegg til de nye metodene ute i ambulansene har UNN, sammen med flere andre sykehus, vært en del av et læringsnettverk, for å ta tak i utfordringene ved behandling av pasienter med blodforgiftning.

UNN har gått fra at omtrent hver fjerde pasient med blodforgiftning fikk behandling innen én time, til at ni av ti pasienter behandling innen den første timen.  

Annonse: Se utvalget vårt

Også Nordlandssykehuset har blitt flinkere. De bruker i snitt 32 minutter på å identifisere blodforgiftning og få satt i gang nødvendig behandling.

Oslo universitetssykehus klarer nå å gi fire av fem pasienter antibiotikabehandling innen én time, og bruker i snitt 36 minutter på å identifisere og behandle denne pasientgruppen. Mens Sørlandet sykehus er prisbelønnet for sitt arbeid på feltet.