Site icon Hjertevakten ®

Korona har ført til færre hjerteinfarkt

Antall hjerteinfarkt går ned over hele verden. Mindre stress og forurensning er sannsynligvis forklaringene.

– Rapporter fra mange land sier at det ikke bare er redusert antall som kommer til sykehus med hjerteinfarkt, men at det er færre hjerteinfarkt.

Det sier Kaare Harald Bønaa, professor i hjerte- og karsykdommer og overlege i hjertemedisin ved St. Olavs hospital i Trondheim.

I Norge har vi foreløpig ikke tall på hvor mange som har fått hjerteinfarkt de siste månedene, men også her har leger registrert en nedgang i antallet innleggelser.

– Ganske umiddelbart etter 12. mars var det et markert fall i antallet innleggelser med akutt hjerteinfarkt ved mange sykehus i Norge, sier Bønaa.

PEP- Fløyte

Ren luft gir trolig færre infarkt

Det er flere som dør av korona i områder som har vært veldig forurenset, og det er naturlig å se på om det er den rene luften som kom med korona-tiltakene som er årsaken.

– Det er en kraftig sammenheng mellom luftforurensning og hjerteinfarkt, sier Fedon Lindberg, lege og spesialist i indremedisin.

Hvert år dør 7 millioner mennesker av luftforurensning, ifølge WHO.

Pulsoksymeter

Lufta i Norge har blitt betraktelig bedre i Norge denne våren. N02-utslippene har falt med 48 prosent, mens det har blitt 30 prosent mindre svevestøv, ifølge en ny rapport fra Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA)

Den samme tendensen finner forskerne over hele Europa. Mindre reising og lavere strømforbruk, men tilhørende stengte kullkraftverk, har hatt en synlig effekt:

– Det er ganske sannsynlig at den enorme reduksjonen i luftforurensning er en medvirkende faktor her, sier Lindberg.

Les også:
Oppsiktsvekkende studie viser at selv godkjente nivåer av forurensning kan gi lungeskader

Trygge kurs

Ro og mindre stress er godt for hjertet

Hjertespesialist Bønaa tror også redusert stress kan spille en rolle i nedgangen av hjerteinfarkt.

– Folk holder seg hjemme, er roligere og har mindre stress i livene sine. Blodtrykket er lavere, sier Kaare Harald Bønaa.

– Og stress og høyt blodtrykk er en trigger for hjerteinfarkt som det har vært mindre av i denne perioden, sier han.

Exit mobile version