Site icon Hjertevakten ®

Hjelp – jeg er blitt bitt av en flått

Sykdommen som hyppigst opptrer etter flåttbitt i Norge er borreliose. En langt sjeldnere sykdom man kan få som følge av flåttbitt er skogflåttencefalitt (TBE).

De viktigste tiltakene for å unngå sykdom er å unngå flåttbitt, samt å fjerne flåtten raskt hvis du blir bitt. Det finnes ingen vaksine mot borreliose, men det finnes vaksine mot skogflåttencefalitt.

Slik unngår du flått

Slik fjerner du flått

Det er viktig å fjerne flått så raskt som mulig for å redusere risikoen for at den overfører sykdomsfremkallende mikroorganismer.

1. Bruk en pinsett eller flåttfjerner for å fjerne flåtten. 
2. Ta tak helt inne ved huden og dra flåtten rett ut.

Voksne flått kan sitte godt fast og er enklere å fjerne hvis du vrir mens du drar dem ut.

Her finner du mer informasjon og en video om å fjerne flått.

Når skal du kontakte lege?

Oppsøk lege dersom du får et rødt utslett som vokser utover bittstedet og som får en diameter på mer enn 5 cm. Utslettet, som ikke trenger å være ringformet, er det vanligste symptomet på borreliose, og kan oppstå 3–30 dager etter et flåttbitt.

Kontakt også lege hvis du i tiden etter flåttbittet:

Husk at symptomene kan variere med type sykdom og hvor i sykdomsforløpet man er. Det er også stor variasjon fra person til person.

Vaksine

Det finnes en vaksine mot TBE-viruset som er veldig effektiv. Folkehelseinstituttet anbefaler at barn og voksne som oppholder seg mye ute i naturen i de største risikoområdene (Agder-fylkene, Telemark, Buskerud og Vestfold) og som ofte blir bitt av flått bør vurdere TBE-vaksinen. Vaksinen anbefales spesielt til de som jobber i skog og mark i disse områdene. Man har funnet TBE-viruset i flått i andre fylker også (Rogaland, Hordaland, Møre – og Romsdal, Sogn- og Fjordane, Trøndelag og Nordland), men ingen mennesker har blitt smittet i disse fylkene. Selv om smitte til mennesker hittil har skjedd bare i sørlige kyststrøk, kan det være risiko for smitteoverføring der det finnes TBE-infiserte flått. Vaksinen kan også være aktuell som reisevaksine, for eksempel hvis du skal oppholde deg mye i skog og mark i Øst-Europa, Sentral-Europa, eller i Sverige/Finland. Per dags dato finnes det ingen vaksine mot borreliose eller selve flåtten, men en rekke forskergrupper i Europa jobber med å utvikle dette.

Hvor i Norge finnes det flått?

Kartet viser omtrentlig utbredelse av skogflått i Norge.

I Norge er det spesielt i kystområdene rundt Oslofjorden og nordover opp til Helgelandskysten at vi finner skogflåtten.  Aller vanligst er den på Sørlandet og Vestlandet. Det er først og fremst klima og tilgang på vertsdyr som påvirker hvor langt nord i landet flåtten overlever. Studier viser at Skogflåtten har spredd seg litt lenger nord i landet, samt noe lenger inn i landet (opp i høyden) sammenlignet med tidligere.  En ny studie fra 2021 viste for eksempel at Skogflåtten har etablert seg 1000 meter over havet i enkelte områder. Tidligere sa man at flåtten ikke var etablert mer enn 700 meter over havet. «Flåttgrensa» i nord ligger omtrent ved Dønna (øy utenfor Sandnessjøen). Man antar at flåtten per dags dato ikke vil klare å etablere seg lenger nord enn dette.  Relativt ofte  rapporteres det inn funn av flått lenger nord enn Dønna, for eksempel i Finnmark. Dette er flått som gjerne dukker opp på kjæledyr og som har blitt fraktet med «transportdyr», enten fugl, elg eller rådyr, over store avstander. Slike flått vil kanskje overleve i ett par år, men vil ikke kunne etablere seg ettersom forholdene så langt nord ikke er gunstige for skogflåtten. Flåtten er meget ujevnt fordelt i terrenget. På noen steder kan det være svært mange flått, mens nærliggende områder ikke har noen. Flåtten tåler ikke tørke særlig godt, og trives best på steder med tett vegetasjon og skygge (høyt gress, busker/kratt etc) , og med god tilgang på store vertsdyr som rådyr, hjort og elg. Det er generelt mer flått i løvskog enn det er i barskog. Det er også vanlig å finne flått i hager og i parker i urbane områder.

Flått på hund og katt

​Sjekk hunden og katten daglig hvis den er i områder med flått. Hos veterinæren kan man få resept på midler mot flått som man kan bruke på hunder og katter.

Bekjempelse av flått?

Det er som regel ikke mulig å foreta en bekjempelse av flått i naturen. En kjemisk bekjempelse vil kunne ha dramatiske konsekvenser for miljøet.

For å redusere forekomsten av flått kan det hjelpe noe hvis man fjerner høyt gress, busker og kratt.

På enkelte øyer med store flåttproblemer kan det hjelpe hvis man fjerner hjortedyr, som er verter for de voksne flåttene. Problemet her er at innvandring av nye dyr raskt medfører økt flåttbestand igjen.


Borreliose

Sykdommen kan bli alvorlig, men de fleste blir helt friske med behandling.

Lyme borreliose, eller bare borreliose er en sykdom som spres av flått. Flått er små blodsugende insekter som lever på huden til dyr. Noen ganger suger de blod fra mennesker. De holder ofte til i terreng med høyt gress eller kratt. Nymfene ligner små, flate edderkopper. En del flått inneholder bakterier, som kan overføres til mennesker ved flåttbitt i løpet av de to første døgnene. 

En del flått kan inneholde bakterier, som kan overføres til mennesker ved flåttbitt. Det er bakterien Borrelia Burgdorfi som gjør deg syk. Overføring av bakterier fra flotten til mennesket skjer som oftest etter at flotten har bitt seg fast i ett til to døgn.

Borreliose forekommer i Norge først og fremst i kystbeltet fra svenskegrensen til og med Nord-Trøndelag. Man anslår at 421 fikk alvorlig flåttinfeksjon i Norge i 2018.

Symptombilde

De vanligste symptomene ved første stadium av borreliose, er et rosa eller rødt utslett, muskelsmerter og feber. Utslettet kommer vanligvis én eller to uker etter at du ble bitt, og sitter ved bittstedet. Noen får et ringformet mønster av røde og hvite ringer kalt erytema migrans. Dette er større enn lokalreaksjonen som kommer først. Diameteren på erytema migrans vokser ut over 5 cm.

Legene behandler pasienter ut i fra sykehistorie kombinert med mistenkelig utslett. Ubehandlet infeksjon kan etter noen uker eller måneder spre seg til nervesystemet og ledd. Du kan få lammelser i ansiktet eller få smerter, nummenhet eller vansker med kraft og koordinasjon i deler av kroppen. Hovne ledd er at annet symptom som kan oppstå uten behandling. Dette kalles borreliaartritt. Artritt betyr leddbetennelse. Noen få personer med borreliose får hjernehinnebetennelse (meningitt).  
Noen ganger kan langtkommen borreliose forårsake hjerteproblemer.

Exit mobile version