Lite fett og mer frukt og grønt reduserer dødelighet av brystkreft

0
475
Studien som presenteres på den store amerikanske kreftkonferansen ASCO, er en del av den kjente amerikanske Women Health Initiative – WHI-studien

Resultatene i studien viser en reduksjon i brystkreftspesifikk død på hele 21 prosent blant kvinnene på dietten. Den totale dødsrisikoen etter brystkreft uavhengig av dødsårsak var 15 prosent lavere blant disse kvinnene sammenlignet med kvinner som fortsatte med sitt vanlige kosthold. 

Studien er gjennomført av forskere ved Los Angeles Biomedical Research Institute, Harbour-UCLA Medisinske senter i Torrance. Her er det medisinske senteret avbildet fra forskningsinkubatoren til LA Biomed
Foto: Lasse Moe

– Dette er overraskende gode og viktige resultater, sier overlege og professor Hans Petter Eikesdal ved Helse Bergen og Universitetet i Bergen til Dagens Medisin. Han er en av flere nordmenn som deltar på ASCO.

Verdens mest solgte hjertestarter

Kjent risikofaktor

– Ut fra denne studien ser det ut til at det er kostholdsendringen i seg selv som har forårsaket laverede dødelighet, og også redusert risiko for brystkreft. Det betyr at et sunt kosthold er viktig uavhengig av overvekt. Tidligere har vi trodd at det er overvekt alene som har vært avgjørende, sier Eikesdal.

– Dette er en stor, solid prospektiv studie som det er grunn til å feste lit til. Den kommer fra en god og respektert forskergruppe.

WHI-studien

WHI, startet i 1993, og innebefatter en rekke løpende, randomiserte, kontrollerte kliniske studier som ser på metoder for forebygging av hjertesykdom, bryst og kolorektal- kreft og osteoporotiske brudd hos postmenopausale kvinner.

  • Fra 1993 er totalt 161.808 kvinner i alderen 50-79 inkludert i en eller flere randomiserte kliniske studier som blant annet undersøker helseeffektene av hormonbehandling (HT), kosttilskudd (DM) og / eller kalsium og vitamin D-tilskudd (CaD) eller til en observasjonsstudie (OS).
  • Ved avslutningen av den første studietiden i 2005 fortsatte WHI Extension Studies (2005-2010, 2010-2020) som oppfølging av alle kvinner som har samtykket til det.
  • Forskerne har samlet inn blodprøver fra kvinnene da de ble med i studien og vil fortsette å gjøre det regelmessig slik at de kan følge kvinners helse basert på en rekke blodbiomarkører.
  • Studien finansieres av National Institutes of Health.
Plagg for brysdopererte

49.000 kvinner fulgt i nesten 20 år
Den nye studien omfatter 48.835 postmenopausale kvinner i alderen 50 til 79 år uten tidligere brystkrefthistorie. Kvinnen ble randomisert til en intervensjonsgruppe og en kontrollgruppe. Fra 1993 til 1998 fikk kvinnene i intervensjonsgruppen en diett med mål om å redusere det daglige fettinntaket med 20 prosent eller mindre av det totale kaloriinntaket. Det var også et krav at dietten inneholdt minst en porsjon grønnsaker, frukt og korn daglig. Kvinnen fulgte dietten i rundt 8.5 år.

I kontrollgruppen fortsatte kvinnene med sitt tidligere kosthold hvor fett utgjorde 32 prosent eller mer av det daglige kaloriinntaket.

Alle kvinnene ble fulgt opp lenge etter at intervensjonsperioden var over. Gjennomsnittlig oppfølgingstid var nærmere 20 år. I oppfølgingsperioden fikk 3374 kvinner diagnostisert brystkreft.

For trening og holdning

De fleste kvinnene i intervensjonsgruppen reduserte sitt daglige fettforbruk til 25 prosent eller mindre, men flertallet nådde ikke målet om 20 prosent reduksjon. Alle i gruppen økte inntaket av frukt, grønnsaker og korn. Gjennomsnittlig vekttap i intervensjonsgruppen var tre prosent.

Samlet sett opplevde kvinnene i intervensjonsgruppen en rekke kort- og langsiktige helsemessige fordeler sammenlignet med kvinnene i kontrollgruppen.

Studien er den største i sitt slag i verden.

– Vår studie er den første randomiserte, kontrollerte studien som undersøker om et sunt kosthold kan redusere risikoen for dødsfall ved brystkreft, sier forsker, lege og dr. philos Rowan Chlebowski, ved Los Angeles Biomedical Research Institute, Harbour-UCLA Medisinske senter i Torrance, i en pressemelding. Han har ledet studien som er den største av sitt slag i verden.

Sunn mat

– Det balanserte kostholdet vi har laget i dietten er moderat og gir helsefordeler også etter 20 år. Våre funn gir økt kunnskap om hvordan kosthold og ernæring kan spille en rolle for å redusere dødeligheten av brystkreft.

Noen utvalgte varer