Magasin

Hjertevakten Magasin Årgang 21. 2021
  • ISSN: 1502-5454.
  • Opplag: 10 000 eks.
  • Ansvarlig utgiver: Hjertevakten as, 5474 Løfallstrand. Telefon: 53 48 20 50.
    Telefax: 53 48 20 60 E- Post: hlr.post@hjertevakten.no Web: www.hjertevakten.no 
  • Abonnement: Kr.180,- per år. Her kan du abonnere.
  • Oppsett Layout: Hjertevakten as.

2021 er 21 årgang av Hjertevakten magasin. Gjennom disse årene har vi gjennom magasinet fortalt historier om mennesker som er blitt reddet tilbake fra ”de døde”, om heltene som har utført livredningen, om ildsjeler som har dannet lokale redningskjeder, om ekspertene som har forsket frem metodene. Magasinet har vært og vil være et sted der du kan finne gjeldene retningslinjer og normer.

Utgaver i 2021:

Utgaver i 2020:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx2019:

[facebook]     [tweet]