Slagambulanse har vært storsuksess

0
841
Det er fem år siden slagambulansen ble tatt i bruk. Etter jul er den aktive delen av prosjektet over, og bilen parkeres – for nå.

– Det er veldig trist, og det er synd for befolkningen. Men det er et forskningsprosjekt, så dette visste vi om fra starten.

Camilla Søderholm er anestesilege ved Sykehuset Østfold og har jobbet på slagambulansen. Sammen med en paramedic og en sykepleier rykker hun ut ved melding om hjerneslag eller hodeskader.

Siden prosjektet startet har flere hundre mennesker med symptomer på slag fått hjelp fra nettopp denne ambulansen.

Den spesialbygde slagambulansen er utstyrt med en CT-skanner, som betyr at anestesilegen får muligheten til å undersøke pasientene før de kommer til sykehuset. Da får pasienten riktig behandling med en gang. 

Hjerneslag oppstår plutselig på grunn av blodpropp eller blødning i hjernen, og i Norge får rundt 12 000 hjerneslag hvert år. Sykdommen er den tredje hyppigste dødsårsaken i landet, og årsak nummer én til uførhet og innleggelse ved sykehjem.

Resusci Anne

Handler om tid

Slagambulansen har vært på veiene i Østfold siden 2014, som et samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Sykehuset Østfold og Oslo universitetssykehus Rikshospitalet.

Norsk Luftambulanses seniorforsker Kristi Bache er forskningsleder for prosjektet, og forteller at prosjektet har vært veldig verdifullt.

– Det å ha CT-skanner i ambulansen betyr at vi kan hjelpe folk raskt og på stedet. Det tar tid å komme inn til sykehus og få utført undersøkelser der, men her får de hjelp innen minutter.

CT-undersøkelser i slagambulansen fører også til at pasienter raskere kommer til riktig behandlingssted. For eksempel har kun fem sykehus i Norge kompetanse på å fiske ut blodpropper.

– Derfor er dette så bra. Enkelte ting som store blodpropper eller hjerneblødninger må behandles på Rikshospitalet, så ser vi det i en pasient kjøres de rett dit, sier Bache.

Last ned gratis App

Viktig forskning

– Det å få CT-skanneren ut i ambulanser og i helikopter er en viktig del av framtiden. Slagbehandlingen må ha muligheten til å starte der pasienten er, og da må behandlingen flyttes ut, sier Bache.

Etter jul settes slagambulansen ut av drift mens resultatene fra studien blir analysert. De skal blant annet se på om utstyret er plassert riktig, og om de kan få CT-maskinen inn i helikoptre.

– Dette er nybrottsland, så man gjør seg mange erfaringer under arbeidet. Vi er veldig fornøyd med hvordan dette har gått, forteller hun.

Blodtrykksmåler

Seniorforskeren sier at hun håper forskningen viser helsemyndighetene at det burde være flere slike ambulanser på Norske veier og i helikoptere.

– Prosjektet har også hatt en litt uventet ringeffekt. Kontrollgruppen viser at ambulansepersonellet i Østfold har fått økt bevissthet og kompetanse på slag, og det er stas, avslutter hun. 

Noen utvalgte varer