Koronavirus: Smittevernråd ved reise.

0
643

Situasjonen globalt er i stadig utvikling, og rådene vil derfor oppdateres fortløpende. Det er viktig til enhver tid å sette seg inn i de gjeldende smittevernrådene for området du ønsker å reise til.


Informasjon for befolkningen

Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på disse sidene og helsenorge.no

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015 som har åpent hverdager 08-18 og helger 10-16.

Dersom du tror du er smittet, ring fastlegen din.

Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på 116117.


2020 utgaven av Førstehjelps boken

Råd om å unngå reiser til områder med utbredt smittespredning

Folkehelseinstituttet råder nordmenn til ikke å reise til områder med utbredt spredning av covid-19. Formålet med rådet er å redusere faren for at nordmenn smittes og tar med seg viruset hjem til Norge. 

Utenriksdepartementet (UD) fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til områder med utbredt spredning av covid-19. UDs reiseråd omfatter ikke alle områdene med utbredt spredning. Reisende bør følge med på UDs reiseinformasjon og nyheter, da rådene kan endre seg raskt.

Råd for reiser til andre områder med smittespredning

Generelt frarådes ikke reise til alle områder med lokal smittespredning, men den enkelte må selv vurdere behovet for å reise opp mot den rådende situasjonen på de stedene man skal oppholde seg. Dette gjelder spesielt eldre og personer med underliggende sykdommer.

Fare for å bli smittet på reisen avhenger blant annet av reisemål, varighet og type reise. WHO har oversikt over rapporterte tilfeller fra ulike land, som kan gi en pekepinn på hvordan smittesituasjonen er på reisemålet.

Hygiene ved førstehjelpsundervisning

Råd før reisen

Som ledd i forberedelsene bør du sjekke hva reiseforsikringen dekker, inkludert hva som gjelder hvis du blir syk på reisen. 

Ethvert land står fritt til å innføre tiltak og restriksjoner for å forsøke å hindre videre smitte, for eksempel transportrestriksjoner, karanteneordninger eller andre tiltak som kan få konsekvenser for den reisende. Flere land og flyplasser innfører kontrolltiltak og reisende må være forberedt på å måtte svare på spørsmål om egen helse og få målt temperaturen/sjekket for feber.


Før reisen bør man bl.a vurdere følgende momenter:

 • Risiko for å bli smittet på reisen (reisemål, varighet, kontakt med andre mennesker).
 • Risiko for å komme ut for reiserestriksjoner, portforbud, karantene eller andre tiltak i landet man reiser til
 • Risiko for kapasitetsmangler i helsetjenesten på reisemålet dersom man skulle bli syk.
 • Risiko for manglende mulighet for hjemreise eller hjemsendelse dersom man skulle bli syk.
 • Risiko for hjemmekarantene i Norge dersom man blir syk etter reisen.
 • Risiko for at man ikke får jobbe de 14 første dagene etter reisen (gjelder spesielt helsepersonell, men også andre arbeidsgivere kan ha regler på dette).

Reisende som tilhører risikogrupper bør vaksinere seg mot sesonginfluensa innen 14 dager før avreise, da det for tiden også er utbrudd av sesonginfluensa i flere land.

Forebyggende råd på reisen

 • God håndvask med såpe og vann et viktig forebyggende tiltak, både på reisen og for å avgrense videre smitte. Alkoholbasert hånddesinfeksjon kan være et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig. 
 • Unngå kontakt med syke personer, spesielt personer med luftveissymptomer.
 • Unngå å hoste på andre, vask hendene hyppig og grundig og unngå å reise hvis du er syk.

Studenter og andre som oppholder seg i områder med vedvarende smittespredning over en lengre periode, bør følge råd fra lokale helsemyndigheter og utdanningsinstitusjonen/arbeidsgiver.

Det er også viktig å sette seg inn i generelle reiseråd i forhold til behov for vaksiner for andre smittsomme sykdommer og andre forebyggendetiltak.

Se vårt utvalg

Råd etter reisen 

Rådene gjelder for alle – inkludert helsepersonell

 • Hjemmekarantene gjelder for alle personer som har vært i område med utbredt smittespredning. Det betyr at alle som har vært i områder med utbredt smitte skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Dette omfatter å ikke gå på jobb eller skole, unngå reiser, ikke ta offentlig transport, og unngå andre steder der man lett kommer nær andre.
 • Hvis du har kommet hjem fra et område med utbredt smittespredning i løpet av de siste 14 dagene, og du får symptomer på luftveisinfeksjon (feber, hoste, brystsmerter eller pustevansker), ber vi deg straks holde deg innendørs og unngå nærkontakt med andre mennesker samt ringe fastlegen, eventuelt legevakta (116 117) og fortelle om din reise og dine symptomer.

Noen utvalgte varer