Forsiktig re-start av sammfunnet

0
464

Fra 20. april åpner barnehager. Fra 27. april åpner skoler fra 1. – 4. trinn og SFO. Det gjelder også for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole, og yrkesfagelever på VG2.

Alle landets barnehager og skoler holdes fortsatt stengt. Frem til 20. april 2020 er det dagens anbefalinger og råd som gjelder. Fra 20. april vil samfunnet gradvis gjenåpnes. Det vil utarbeides veiledning for hvordan smittevernet skal ivaretas i barnehager og skoler i forkant av åpning av disse. Dette for å hindre smittespredning og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Barnehager, skoler, universiteter, høgskoler og andre utdanningsinstitusjoner ble stengt torsdag 12. mars 2020. Regjeringen konkluderte 7. april at alle landets barnehager og skoler fortsatt skal være stengt til og med 19. april 2020. Fra 20. april kan det skje en gradvis gjenåpning:

Pulsoksymeter

Gjenåpning av barnehager

  • Fra 20. april åpner barnehagene.
  • Forutsetningen er at dette kan gjøres på en smittevernfaglig trygg måte. Det skal være trygt å sende barna i barnehagen, og det skal være trygt for de ansatte i barnehagene å gå på jobb.

Delvis gjenåpning av skoler

  • Fra 27. april gjenåpner 1.-4. trinn i grunnskolen og skolefritidsordninger. Videregående skoler åpner for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2. 
  • Forutsetningen er at dette kan gjøres på en smittevernfaglig trygg måte. Det skal være trygt å sende barn og unge på skolen , og det skal være trygt for de ansatte på skolen å gå på jobb.
  • Målet er at alle elever, også på videregående skoler, skal komme tilbake til skolen før sommerferien.
Dette kan du gjøre hjemme i egen stue.

Universiteter og høyskoler

  • Fra 27. april åpner universiteter, høyskoler og fagskoler for noen studenter og ansatte. Studenter og ansatte i rekrutteringsstillinger som er helt i sluttfasen av sine studier og prosjekter, og som er helt avhengige av utstyr på lærestedet, kan få komme tilbake til universiteter, høgskoler og fagskoler. 
  • De må følge de samme reglene om avstand som i arbeidslivet, og jobbe hjemmefra når det er mulig.
Hjertebrett

Unntak gjelder

Det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, og å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt.

Derfor må det lokalt sørges for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Den enkelte skole og barnehage må gjøre konkrete og individuelle vurderinger om hvem som bør få dette tilbudet.

Noen utvalgte varer