Tiltakene du måtte leve med ut 2020

0
468

Under regjeringens daglige pressekonferanser om koronasituasjonen har det flere ganger blitt uttrykt at noen av smitteverntiltakene vil vare ut 2020.

Det er ikke tidligere spesifisert nøyaktig hvilke tiltak som vil fortsette ut året, men det har blitt uttalt hva som mest sannsynlig vil vedvare.

Holde seg hjemme

Forland og Nakstads ønske er at nordmenn skal fortsette å holde seg hjemme fra jobb om man merker symptomer på sykdom.

Det samme gjelder barn, som burde bli hjemme fra barnehage og skoler.

Merker man at man er snufsete, og vanligvis er en som tenker at man likevel kan dra på jobb, så blir 2020 året du tenker deg om to ganger.

– Det er ulike samvittigheter som kjemper mot en her, men nå må samvittigheten som handler om å ikke smitte andre ligge langt fram i pannebrasken, sier Forland.

Siden 12. mars har en stor del av Norges befolkning jobbet hjemmefra. Det kan komme oss til gode, mener overlegen.

– Vi har blitt flinke på å jobbe hjemmefra, og det har blitt en rutine. Nå ser man hvor mange jobber som kan utføres hjemmefra, og det må vi huske, legger han til.

Trygg opplæring

Hygiene

God hygiene har alltid vært typiske smittevernråd for en rekke sykdommer.

– Gode håndvask- og hosterutiner må opprettholdes. Dette er uproblematiske temaer.

Også renhold bør være et fokusområde de neste månedene.

– Vi må være bevisste på at vi ikke er ute av faresonen og finne en måte å leve med dette på. Vi må finne ut hvordan vi skal balansere dette på en fornuftig måte.

Beskyttelse av sårbare

Mange sykehjem har besøksforbud for å sørge for sosial distansering og isolering av eldre. For mange betyr dette en følelse av ensomhet.

– Eldre som er ensomme spiser dårligere, sover dårligere og er mindre aktive.

Vi må fortsette å beskytte de sårbare i månedene som kommer, men at det er usikkert på hvilken måte.

Aktiv bruk av testing før møter med pårørende og eldre kan bli en hjelp. Man må finne måter å møtes der man kan holde kontakt og samtidig forsvarlig avstand.

Helsesjekken

Holde avstand

Helsedirektoratet sier en av de grunnleggende smittebegrensende tiltakene vi må innstille oss på å leve med i hele 2020 er å holde avstand til hverandre i det offentlige rom.

La seg teste

Helsemyndighetene ønsker i størst mulig grad å teste personer med symptomer og isolere dem som tester positivt slik at de ikke smitter andre.

Verdens mest solgte hjertestarter

Har du ikke blitt testet hittil, er muligheten stor for at det kan skje i løpet av 2020. Helsedirektoratet ønsker at folk lar seg teste om man har symptomer på koronavirussykdom.

– Både utvidet testkapasitet og bruk av appen «smittestopp» vil gjøre testingen mer treffsikker og forhindre at mange må i karantene helt unødvendig, sier assisterende helsedirektør.

Noen utvalgte varer