17.6 C
Rosendal
fredag, juli 12, 2024

Buy now

spot_img
spot_img

Hva hjelper mot pusteproblemet EILO?

De som har EILO får ikke puste ordentlig når de trener eller anstrenger seg. EILO kan forveksles med astma, men er en helt annen tilstand. EILO står for excercise-induced laryngeal obstruction, på norsk oversatt til «anstrengelses-utløst forsnevring eller obstruksjon i strupen».

De med astma kan oppleve problemer med å puste ut etter trening. De som har EILO, opplever at de ikke får til å puste inn.

Tilstanden forekommer, tror man, hos fem til sju prosent av befolkningen og rammer både barn og voksne. Jenter/kvinner og toppidrettsutøvere er imidlertid overrepresenterte.

For mer informasjon, og kjøp av Åndedrettspleie

Mange går ikke til legen

Stipendiat Astrid Sandnes ved Klinisk institutt 2 på Universitetet i Bergen har forsket på behandling av tilstanden.

Hun tror det forekommer en del underdiagnostisering.

Et EILO-anfall kan oppleves som skremmende, og det får mange til å bevisst unngå treningsformer som kan utløse tilstanden. Dermed ender de heller aldri opp hos legen.

– Det kan også være grunnen til at toppidrettsutøvere er overrepresenterte. De har høye krav til fysiske prestasjon og dermed ventilasjonen, sier Sandnes.

For mer informasjon, og kjøp av Mini Anne

Forveksles med astma

Ifølge Sandnes er det også mange som får feil diagnose:

– Mange av de som kommer til legen med EILO i dag, blir diagnostisert med astma istedenfor. Når astmamedisinen ikke hjelper, forsøker man med dobling av dosen. Bevisstheten om EILO hos behandlere er fortsatt mangelfull, sier Sandnes, som også jobber som indremedisiner ved Sykehuset Innlandet.

Tidligere ble tilstanden i psykologien klassifisert under «hysteria».

Selv om EILO, eller en annen variant som skjer under hvile, VCD= vocal cord dysfunction eller stemmebånddysfunksjon, har vært kjent lenge, har det skjedd lite forskning på feltet.

For eksempel vet man lite om hvorfor eller hvordan EILO oppstår. En hypotese er at det under økt ventilasjon oppstår et undertrykk over strupen under anstrengelse, som «suger» strukturene inn.

For mer informasjon, og kjøp av Lille Anne QCPR

Råd om pusteteknikk hjelper

Riktig diagnose og gode pusteråd inngår i standardbehandlingen av EILO. For mange med tilstanden hjelper det å vite hva som skjer og at det ikke er farlig.

På den måten kan man lære seg å roe ned og få kontroll på pusten:

Det kan hjelpe å puste med magen, aktivere muskulaturen i mellomgulvet. Logopedi kan også være aktuelt for noen, for å få bedre kontroll på strupebåndet.

De fortsatt trenger mer kunnskap om hva som er riktig pusteteknikk for de med EILO.

For mer informasjon, og kjøp av Førstehjelpsskrin, barn

Trening av stemmebånd og kirurgi

Ved å bruke kamera på de med EILO under anstrengelse kan ekspertene undersøke strupene. Da ser de at for noen sitter problemene på stemmebåndsnivå, mens det for andre sitter over stemmebåndene eller begge deler.

På denne måten kan de skille mellom ulike undergrupper og alvorlighetsgrader av tilstanden. Det har gitt grunnlag for to ulike behandlingsstrategier utover råd om pusteteknikker:

  • Trening av stemmebåndsmuskulaturen gjennom IMT, inspiratorisk muskeltrening.
  • Hos noen få og nøye utvalgte pasienter, kirurgisk behandling av strukturene over stemmebåndene, såkalt supraglottoplastikk.

– De med alvorlig forsnevring over stemmebåndsnivå har etter å ha mottatt informasjon om pusteråd, blitt vurdert for kirurgisk inngrep. Der fjerner man litt av det overflødige vevet over strupebåndet, forklarer Sandnes.

En annen, mindre invaderende behandlingsform er trening av strupebåndet gjennom et slags pusteapparat (IMT). Da trenes muskulaturen som åpner opp i strupen.

For mer informasjon, og kjøp av Resusci Anne QCPR AED AW m/trillekoffert

Trening av stemmebåndet ga god effekt på kort sikt

Sandnes ønsket å undersøke effekten av disse ulike behandlingene. Blant annet så hun på hvordan det gikk med en del som fikk behandling med IMT i seks uker.

28 idrettsutøvere deltok i studien. De ble testet med filming av strupen under anstrengelse før og etter et 6-ukers treningsprogram med IMT. Deretter ble det utført en anstrengelsestest og undersøkelse av symptomer 2–4 uker etter det gjennomførte programmet.

I denne ukontrollerte studien fant vi at de fleste rapporterte bedring av symptomer, og vi observerte bedring av forsnevringsgraden i strupen hovedsakelig på stemmebånds nivå, sier Sandnes.

Fire til seks år etter gjennomført behandling så man imidlertid ingen forskjell i symptomer hos de som fikk gjennomført trening med IMT, i forhold til de som kun mottok vanlig råd om pusteteknikk ved diagnosetidspunktet.

Vi vet at trening er ferskvare. Muskelstyrke og utholdenhet er noe som må vedlikeholdes. Det kan hende at flere treningsperioder med IMT hadde hatt bedre effekt, men det vet vi ikke, sier Sandnes.

For mer informasjon, og kjøp av Duty Range redningsdukke

Kirurgi reduserte forsnevring

Forskerne undersøkte også de som hadde gjennomgått operasjonen supraglottoplastikk ved Haukeland Universitetssykehus mellom 2013 og 2015.

De i alt 45 pasientene rapporterte om færre symptomer, og undersøkelse av strupen i anstrengelse viste forbedring. De ble fulgt opp av forskerne i alt fra 4 til 28 måneder etter operasjonen.

Vi så at det var hovedsakelig bedring av forsnevring over stemmebåndsnivå, men også at dette var forbedret der pasienten ikke var operert, så hele strupen henger sammen, forteller Sandnes.

Mange hadde imidlertid trappet ned aktiviteten sin i perioden studien foregikk. Det i seg selv gir reduserte symptomer, og det er vanskelig å vite om det er dette eller behandlingen, som gjør at deltagerne føler seg bedre.

For mer informasjon, og kjøp av BaxStrap båre

Riktig behandling forhindrer nedtrapping av aktivitet

Det finnes fortsatt en del som mener at EILO er noe man vokser av seg.

At aktivitetsnivået reduseres etter hvert som man blir eldre, er nok noe en del kan kjenne seg igjen i, sier Sandnes.

Når man i tillegg vet at de som har EILO, fort kan ende opp med å begrense aktivitetsnivået sitt i frykt for å utløse symptomer, er spontan bedring av EILO en konklusjon Sandnes og hennes forskerkolleger ikke kan slå seg til ro med.

EILO rammer et vidt spekter av ulike pasienter, fra de som ikke får til å delta i gymmen på skolen, til de som ønsker å drive aktivt med konkurranseidrett. Fra et helseperspektiv er det imidlertid viktig at alle er så aktive som de selv ønsker. Dette for å kunne delta i lek på lik linje med andre barn, men senere også for ikke å gå glipp av de helsefremmende effektene av trening.

Hun forteller at deres funn viser at EILO er en veldig uensartet tilstand som folk med forskjellige behov. Det ikke er én behandling som virker for alle.

Det er viktig å få visualisert hvor forsnevringen sitter, på hvilket nivå den er og i hvilken grad. Når man vet dette kan man gå videre for å gi råd om behandling som gjør det mulig for pasienten å ha det aktivitetsnivået vedkommende ønsker, sier Astrid Sandnes.


Referanser:

Astrid Sandnes mfl.: Laryngeal movements during inspiratory muscle training in healthy subjects. J Voice, 2013. (Sammendrag). Doi: 10.1016/j.jvoice.2013.02.010.

Astrid Sandnes mfl.: Exercise-induced laryngeal obstruction in athletes treated with inspiratory muscle trainingBMJ Open Sport Exerc Med., 2019. Doi: 10.1136/bmjsem-2018-000436

Astrid Sandnes mfl.: Severe Exercise-Induced Laryngeal Obstruction Treated With SupraglottoplastyFront Surg., 2019. Doi: 10.3389/fsurg.2019.00044

spot_img

Related Articles

annonsespot_img

Latest Articles

-annonse-spot_img