spot_img

Enzym påverkar forbrenninga i cellene: – Mindre feitt vert lagra i kroppen

For fyrste gong har forskarar undersøkt effekten av enzymet SENP2 i menneskeceller. Kunnskapen kan få betydning i kampen mot fedme og diabetes.

Forbrenning av energi i cellene i kroppen har mykje å seia for helsa vår, men framleis er det ein god del forskarane ikkje veit om regulering av desse prosessane.

Forsker Solveig Krapf ved Universitetet i Oslo har sett nærare på energiomsetjinga som skjer i cellene.

Vi har undersøkt effekten av eit enzym som tidlegare forsøk har vist aukar forbrenninga av feittsyrer i muskelceller hjå mus, seier ho.

Enzymet heiter sentrin-spesifikk protease 2, eller SENP2.

Vi har kome eit skritt lenger ved å studera effekten i muskel- og feittceller hos menneske.

For mer informasjon, og kjøp av Heartstart FRx – pakkepris

Mindre feitt vert lagra i kroppen

Feitt og glukose er brennstoffa som cellene brukar. Energi som ikkje vert brukt med ein gong, vert omdanna til feitt og lagra i cellene til ein annan gong.

Dersom vi lagrar meir feitt enn vi klarar på bruka, vert vi overvektige. Det fører med seg auka risiko for ei rekkje sjukdommar.

For mer informasjon, og kjøp av Mini Familie

– Vi fann at enzymet SENP2 auka forbrenninga av feittsyrer i både feittcellene og muskelcellene i kroppen. Dermed vert mindre feitt lagra i kroppen, seier Krapf.

Ho forklarar at SENP2 verkar på ein kjernereseptor som er viktig for forbrenninga. Denne reseptoren heiter PPAR og finst i ulike variantar i feitt- og muskelvev.

PPAR vert blant anna regulert av enzym frå ei gruppe ved namn SUMO. Denne gruppa igjen vert regulert av SENP2 .

– Det SENP2 gjer, er å frigjera PPAR frå SUMO sitt brytegrep, for å seia det slik. Då kan PPAR jobba meir, og energiomsetjinga aukar.

For mer informasjon, og kjøp av ARKY metall skap for hjertestarter

Langt fram til legemiddel mot overvekt

SENP2 ser altså ut til å kunna ha ein gunstig effekt på overvekt. Men Krapf understrekar at eit legemiddel mot overvekt ikkje er rett rundt hjørna.

– Det er veldig langt fram dit. Vi kan ikkje trekkja konklusjonar ut frå dette arbeidet, men ein gong i framtida kan det tenkjast at SENP2 bli eit såkalla legemiddeltarget, kanskje spesifikt i muskel- eller feittceller.


Referanse:

Solveig Krapf: Regulation of energy metabolism in human skeletal muscle cells and adipocytes: Effects of SENP2 knockdown and conditioned medium from human pancreatic carcinoma cellsDoktoravhandling ved Universitetet i Oslo, 2022.

Related articles

spot_img

Share article

spot_img

Siste nytt

spot_img
spot_img