21.4 C
Rosendal
tirsdag, mai 21, 2024

Buy now

spot_img
spot_img

Muskel- og skjelettsmerter kan starte allerede i barndommen

Lavt fysisk aktivitetsnivå, søvnproblemer, røyking, bruk av narkotika og alkohol og et kosthold med lite frukt og grønnsaker tidlig i ungdomstiden kan ha en sammenheng med muskel- og skjelettsmerter seinere i livet.

Ungdommer som har flere helseplager eller usunne livsstilsfaktorer i ungdomstiden, har større risiko for å få muskel- og skjelettsmerter når de blir unge voksne. Det viser resultater fra studier ved OsloMet.

Eksempler på livsstilsfaktorer i ungdomstiden som har sammenheng med muskel- og skjelettsmerter senere, er lavt fysisk aktivitetsnivå, søvnproblemer, røyking, bruk av narkotika og alkohol og et kosthold med lite frukt og grønnsaker.

For mer informasjon, og kjøp av Innhold Flexikoffert

Flere ting på en gang

Men risikoen øker mest hvis man har fire eller flere av disse risikofaktorene, i følge prosjektleder Britt Elin Øiestad.

Hun er en av forskerne bak prosjektet. De har brukt data fra både HUNT-undersøkelsen i Trøndelag, Fit Futures undersøkelsen i Tromsø og Ungdata-undersøkelsen.

Dette er alle store, norske undersøkelser som har data på blant annet folks helse, aktiviteter og trivsel.

Det samme gjelder for ungdommer med andre helseplager som symptomer på angst og depresjon, astma og allergier, magesmerter og hodepine. Risikoen for muskel- og skjelettsmerter øker jo flere helseplager ungdommene har.

Ofte er det flere ting som plager dem.

For mer informasjon, og kjøp av Heartstart FRx – pakkepris

Bør fange opp signalene tidlig

En av fem ungdommer i Ungdata-undersøkelsen rapporterer om jevnlig nakke- og skuldersmerter.

Plagene kan starte allerede i barndommen.

Vi vet at de aller fleste tilfeller av smerte er en normal del av livet. Ofte vil det gå over. Likevel er det viktig at vi tidlig fanger opp ungdommer med risiko for langvarige smerter. Da kan vi kanskje forebygge at smertene varer inn i voksen alder, i følge Øiestad.

Spesielt siden vi vet at muskel- og skjelettsmerter er den største årsaken til sykemeldinger og uføretrygd i Norge. Det er en stor kostnad for den enkelte og samfunnet.

For mer informasjon, og kjøp av PERSONLIG SIKKERHETSPAKKE 2

Velger retningen i livet

Ungdommer er i en sensitiv periode i livet hvor de må ta mange valg. De velger livsstil, utdanning, partner og hvilke steder de møter venner på fritiden. Mange slutter med organiserte aktiviteter.

Faktisk slutter 60 prosent av de som har vært innom ungdomsidretten før de er blitt 18 år, viser tall fra Ungdata.

De som slutter tidlig med organisert idrett, er langt mindre fysisk aktive og trener langt mindre enn de som fortsetter. Hvilken rolle idrett spiller i familien, betyr mye for hvorvidt ungdom driver med og blir værende i organisert idrett.

For mer informasjon, og kjøp av Resusci Anne QCPR AED AW 

Problemene øker ved sosial mistrivsel

Den organiserte idretten bør oftere legge til rette for at ungdommer som ikke ønsker å satse på konkurranser, kan velge å delta på treninger likevel.

Dessuten betyr det sosiale miljøet som idretten skaper, så mye.

Forskerne har også funnet ut at sosiale faktorer i ungdommenes liv har en sammenheng med senere muskel- og skjelettsmerter.

Dersom du opplever at du ikke blir godtatt av vennene dine første året på videregående, øker risikoen for muskel- og skjelettsmerter det siste året på videregående.

For mer informasjon, og kjøp av Mini Anne

Tar tid å endre en vane

Tidligere studier viser at mennesker bruker lang tid på å endre vaner.

Jo flere ting du skal endre på i livet ditt, desto vanskeligere er det. Dessuten faller vi ofte tilbake til gamle vaner etter en tid.

Som fysioterapeut er hennes råd til ungdom å ta små steg av gangen. Det kan være vanskelig å ha som mål at du plutselig skal trene tre–fire ganger i uken og slutte helt å spise godteri.

For mer informasjon, og kjøp av Mann over bord dukke

Start i det små

Hun anbefaler å ikke ta bort så mye i starten.

Kanskje du kan starte med å gjøre det lille ekstra for å bli sunnere. Spis for eksempel en frukt eller grønnsak mer hver dag. Legg deg en halvtime tidligere et par kvelder i uka. Gå eller jogg en tur med en venn minst en gang i uka og drikk mindre alkohol.

I tillegg er vi opptatt av god muskelstyrke. Det reduserer ofte symptomene fordi leddene blir mer stabile og sterke til å tåle belastning.

Har du som ungdom lenge vært plaget med muskel- og skjelettsmerter, bør du oppsøke helsepersonell. De kan hjelpe deg med både livsstilsendringer og smertehåndtering.

For mer informasjon, og kjøp av Førstehjelpsskrin, barn

Muskel- og skjelett helse i Norge

Skader, plager og sykdommer i muskel- og skjelettsystemet omfatter en rekke ulike tilstander. Fellesnevneren er at de i stor grad er forbundet med smerte, nedsatt funksjon og redusert livskvalitet.

Den vanligste typen muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager er knyttet til ryggen. Ryggsmerter rammer et bredt spekter av mennesker i ulike aldersgrupper. Det er den typen som koster samfunnet mest. Hos ungdommer er nakke- og skuldersmerter mest vanlig.

Omtrent en av fire har til enhver tid langvarige plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet. Det vil si om lag 30 prosent av kvinner og 20 prosent av menn.
Kilde: Folkehelseinstituttet


Referanser:

Kaja Smedbråten mfl.: Accumulation of health complaints is associated with persistent musculoskeletal pain two years later in adolescents: The Fit Futures study. PLoS One, 2022. Sammendrag. DOI: 10.1371/journal.pone.0278906

Kaja Smedbråten mfl.: Lifestyle behaviour in adolescence and musculoskeletal pain 11 years later: The Trøndelag Health Study. Eur J Pain, 2022. Sammendrag. DOI: 10.1002/ejp.2012

Henriette Jahre mfl.: Low social acceptance among peers increases the risk of persistent musculoskeletal pain in adolescents. Prospective data from the Fit Futures Study. BMC Musculoskelet Disord, 2022. Sammendrag. DOI: 10.1186/s12891-022-04995-6

spot_img

Related Articles

annonsespot_img

Latest Articles

-annonse-spot_img