6.5 C
Rosendal
onsdag, februar 28, 2024

Buy now

spot_img
spot_img

Antallet hjerteinfarkt og hjerneslag har falt hos både kvinner og menn de siste fem årene. 

Fra 2017 til 2022 har nye tilfeller med akutt hjerteinfarkt falt med 31 % hos kvinner og 22 % prosent hos menn. Akutt hjerneslag har falt med 8 % hos kvinner og 10 % hos menn. 

Hjerte- og karsykdommer er fortsatt den nest vanligste dødsårsaken i Norge og stod for 23 % av alle dødsfall i 2022 viser nye tall fra Hjerte- og karregisteret. I gjennomsnitt er det 28 personer som dør av hjerte- og karsykdommer daglig. 

6,9 % av befolkningen får behandling for hjerte- og karsykdom i spesialisthelsetjenesten

I 2022 har 6,9 % av befolkningen, litt flere menn (7,3 %) enn kvinner (6,4 %), fått behandling for hjerte- og karsykdom i spesialisthelsetjenesten. I absolutte tall tilsier det 201 590 menn og 173 488 kvinner.
Det er flest personer i aldersgruppen 70–80 år som har fått behandling for hjerte- og karsykdom.


For mer informasjon om: Lille Anne 6 pakning


Aldersstandardiserte rater

Befolkningsmengden og befolkningssammensetningen endres fra år til år. Hvis vi skal sammenlikne trender over tid eller se på forskjeller mellom geografiske områder, ser vi på antall nye sykdomstilfeller per 100 000 innbyggere. Det kalles rater.

Vi justerer også ratene for alderssammensetningen i befolkningen. Ratene betegnes da som aldersstandardiserte rater. Tallene i denne nyhetssaken er justert etter Eurostats standardpopulasjon fra 2013. I artikkelen oppgir vi både totalantall og aldersstandardiserte rater. 


For mer informasjon om: Heartstart HS1


Færre får hjerteinfarkt og hjerneslag

Det har vært en nedgang i antall hjerteinfarkt og hjerneslag de siste årene. Tallene for 2022 viser at tendensen fortsetter.

Justert for alder har nye tilfeller med akutt hjerteinfarkt falt med 31 % hos kvinner og 22 % hos menn. Akutt hjerneslag har falt med 8 % hos kvinner og 10 % hos menn fra 2017 til 2022.

– Nedgang i antall som røyker, har høyt kolesterol og eller høyt blodtrykk, samt bedre behandling er sannsynlige årsaker til nedgangen i hjerteinfarkter og hjerneslag, uttaler Ester Kringeland, overlege ved Hjerte- og karregisteret.


For mer informasjon om: ECG247 hjerteovervåker


graf over Førstegangstilfeller med hjerteinfarkt hos kvinner og menn per år.
Førstegangstilfeller med hjerteinfarkt hos kvinner og menn per år. Nye tilfeller per 100 000, aldersstandardisert. 
Graf over førstegangstilfeller med hjerneslag hos kvinner og menn per år
Førstegangstilfeller med hjerneslag hos kvinner og menn per år. Nye tilfeller per 100 000, aldersstandardisert. 

Hjertesvikt og hjerterytmeforstyrrelser

For hjertesvikt og hjerterytmeforstyrrelser ser ikke forskerne samme nedgang i registrerte tilfeller. 

– Den samme positive utviklingen ser vi dessverre ikke for hjertesvikt eller for hjerterytmeforstyrrelsene atrieflimmer/atrieflutter, men tallene justerte for økt alder i befolkningen er ganske stabile, fastslår Kringeland. 


For mer informasjon om: HLR brett, hjertebrett


Nedgang i bypassoperasjoner

Mens det har vært en betydelig nedgang i antallet pasienter som har fått utført åpen hjertekirurgi med koronare bypass operasjoner (52 % nedgang), har antallet pasienter som har fått utført perkutane koronare intervensjoner (PCI) vært relativt stabilt fra 2012 til 2022 (3 % økning).

Endring i antall tilfeller siste ti år

Dette er tallene for 2012, 2017 (førstegangstilfeller) og 2022:

Diagnose Totalt antall pasienterFørstegangstilfeller
2012202220172022
Sykdommer i sirkulasjonssystemet 257 697289 25474 36277 097
Akutt hjerneslag1421214 6179 99810 143
Akutt hjerteinfarkt1799612 89512 98310 872
Atrieflimmer5461065 34621 05423 011
Hjertesvikt3200838 70515 29016 695
Angina pectoris2400213 9238 9957 516

Hjerte- og karregisteret – Rapport for 2022 

Publisert 27.09.2023 DelSkriv utFå varsel om endringer

Denne rapporten viser tall på forekomst og behandling av hjerte- og karsykdom i Norge i 2022. 


For mer informasjon om: Duty Range redningsdukke


Oversiktstall

I 2022 har 6,9 % av befolkningen og litt flere menn (7,3 %) enn kvinner (6,4 %) fått behandling for hjerte- og karsykdom i spesialisthelsetjenesten. Flest personer i aldersgruppen 70-80 år har fått behandling for hjerte og karsykdom.

Forekomst av hjerte og karsykdommer

Justert for alder i befolkningen har antallet hjerteinfarkt og hjerneslag falt hos både kvinner og menn de siste fem årene. Nye tilfeller med akutt hjerteinfarkt har falt med 31 % hos kvinner og 22 % prosent hos menn og akutt hjerneslag har falt med 8 % hos kvinner og 10 % hos menn fra 2017 til 2022. Den samme positive utviklingen ser vi ikke for hjertesvikt og eller for hjerterytmeforstyrrelsene atrieflimmer/atrieflutter.
Aldersstandardisert rate for førstegangstilfeller med hjertesvikt og atrieflimmer/flutter har vært relativt stabil hos begge kjønn fra 2017 til 2022.


For mer informasjon om: AED trener med veske


Prosedyrer

Antallet pasienter som får utført åpen hjertekirurgi med koronar bypasskirurgi er halvert de siste ti årene. Parallelt med en markant økning i antallet pasienter som får utført transkutane implantasjoner av aortaklaffproteser (TAVR) for behandling av aortastenose, har det også vært en nedgang i antallet pasienter som får utført kirurgiske aortaklaffoperasjoner (SAVR).

Døde

Hjerte- og karsykdommer er den nest vanligste dødsårsaken i Norge og stod for 23 % av alle dødsfall i 2022. I gjennomsnitt er det 28 personer som dør av hjerte- og karsykdommer daglig. Aldersstandardiserte rater for dødelighet av hjerte- og karsykdommer har gått ned fra 311 til 209 per 100 000 i løpet av de siste ti årene. Det er flere menn enn kvinner som dør av hjerte- og karsykdommer.

spot_img

Related Articles

annonsespot_img

Latest Articles