17.1 C
Rosendal
fredag, juli 12, 2024

Buy now

spot_img
spot_img

Rask vekst av morkaken kan gi svangerskaps­forgiftning og tidligere fødsel

Photo by Jill Sauve on Unsplash

Forskning kaster lys over hvordan gener påvirker vekst av morkaken. Rask vekst er koblet til økt risiko for sykdom hos mor.

Morkaken er et organ som vokser i livmoren og er festet til fosteret med navlestrengen. Morkaken gir oksygen og næringsstoffer til det voksende fosteret og fjerner avfall etter hvert som babyen utvikler seg. 

En morkake som fungerer dårlig, er forbundet med komplikasjoner i svangerskapet og senere risiko for sykdom hos barnet.


For mer informasjon om: Lille Anne 6 pakning

Storstilt kartlegging

Til tross for dens nøkkelrolle vet man fortsatt lite om hvordan veksten av morkaken reguleres: 

Det er viktig å forstå morkakeveksten da barn med svært små eller store morkaker har høyere risiko for komplikasjoner, forklarer professor Pål Rasmus Njølstad ved Klinisk institutt 2 på Universitetet i Bergen (UiB).

Njølstad har derfor gjennomført en storstilt kartlegging av morkakevekst sett i sammenheng med gener hos fosteret. Dette har han gjort sammen kolleger fra Universitetet i Bergen, samt Storbritannia og Danmark.

En fant blant annet at rask vekst av morkaken er koblet til økt risiko for svangerskapsforgiftning og tidligere fødsel.

En vitenskapelig artikkel med funnene er nylig publisert i tidsskriftet Nature Genetics.


For mer informasjon om: Threshold PEP-fløyte


Rask morkakevekst kan gi ubalanse

Morkaken er et viktig organ under svangerskapet. Den er som en komplisert og vital kobling mellom mor og fosteret. Det er det eneste organet i kroppen som har vev fra både mor og barn.

I studien vår har vi identifisert 40 variasjoner i den genetiske koden knyttet til hvor raskt en morkake kan vokse. Dette forbedrer vår forståelse av dette vitale organet hos mennesker, utdyper Njølstad.

Flere av disse genetiske variasjonene påvirker også barnets vekt, men mange er hovedsakelig knyttet til morkakens vekst. 

Forskerne fant at det var en høyere risiko for svangerskapsforgiftning hos moren i de svangerskapene der den genetiske koden til fosteret innebar at det var mer sannsynlig at morkaken ville vokse seg større. 

Dette kan skyldes at morkaken vokser for fort. Det kan forstyrre balansen mellom fosterets behov for ressurser og hvor mye mor er i stand til å gi. Dette kan være en faktor når svangerskapsforgiftningen oppstår sent i svangerskapet, mener Njølstad. 


For mer informasjon om: Heartstart FRx – pakkepris


Raskere vekst av morkaken ga kortere svangerskap

Svangerskapsforgiftning gir høyt blodtrykk. Noen av morens organer, som nyrene og leveren, slutter å fungere ordentlig. 

Å oppdage det tidlig er derfor viktig for å unngå alvorlige helseproblemer for mor og barn. Men hvordan svangerskapsforgiftning utvikler seg, er ikke fullt ut forstått:

Studien vår tyder på at raskere vekst av morkaken bidrar til høyere risiko for svangerskapsforgiftning hos mor. Det virker spesifikt for vekst av morkaken. Vi fant ikke den samme risikoen når vi så på genetikken som bestemmer fødselsvekten til barnet.

Det forklarer forsker og overlege Cathrine Ebbing ved UiB og Haukeland universitetssjukehus. 

Forskerne fant også en sammenheng mellom hvor raskt morkaken vokser og lengden på svangerskapet: 

Barn med genetisk kode for en større morkake var mer sannsynlig å bli født tidligere. Dette understreker viktigheten av å inkludere morkakebiologi i undersøkelser av svangerskapets varighet og tidspunktet for fødselen, sier forsker Marc Vaudel ved UiB. 


For mer informasjon om: Sett med Little Anne og AED Trainer


Insulin var knyttet til økt morkakevekst

Et annet viktig funn i studien er knyttet til insulin. Det er et hormon som regulerer blodsukkeret. Fosteret produserer insulin som respons på glukose, sukker, fra moren. Det fungerer som en vekstfaktor. 

Forskerne fant at dette barnets insulin også er knyttet til veksten av morkaken. Dette bidrar til å forklare hvorfor morkakene har en tendens til å være store i svangerskap der moren har høyt blodsukker på grunn av diabetes.


For mer informasjon om: Bag

Trengs mer forskning

Selv om dette er et flott første skritt, kan den endelige vekten av en morkake bare fortelle oss en begrenset mengde om dens funksjon, sier professor Stefan Johansson ved UiB.

Han mener at arbeidet de har lagt ned, først og fremst er et utgangspunkt for fremtidig forskning. Den kan hjelpe oss til å forstå langt mer om morkakens rolle i fosterets vekst og risikoen for komplikasjoner under graviditeten: 

Ytterligere studier er nødvendig for å undersøke formen og utviklingen av morkaken i løpet av svangerskapet. 


Referanse:

Universitetet i Bergen

Robin Beaumont mfl.: Genome-wide association study of placental weight identifies distinct and shared genetic influences between placental and fetal growthNature Genetics, 2023. Doi.org/10.1038/s41588-023-01520-w 

spot_img

Related Articles

annonsespot_img

Latest Articles

-annonse-spot_img