7 C
Rosendal
onsdag, april 24, 2024

Buy now

spot_img
spot_img

Muskelstyrke kan påvirke seksualfunksjon hos aldrende menn

Photo by Anastase Maragos on Unsplash

Seksuell dysfunksjon og ereksjonssvikt er vanlige plager blant aldrende menn, men det er ikke like vanlig å snakke høyt om det. 

I en ny studie ledet fra Universitetet i Bergen (UiB) har forskere undersøkt den mulige sammenhengen mellom seksualfunksjon, risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, trening og muskelstyrke. Resultatene ble nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Journal of Clinical Medicine.

Forskerne bak studien ønsker å stikke hull på et tabu som snakkes lite om. 

I studien har de brukt data fra RHINE-studien. Der har forskere kartlagt såkalt respiratorisk helse i Nord-Europa. Det vil si helse som går på åndedrettet.

I tillegg har de brukt et spesialtilpasset spørreskjema med utgangspunkt i det de kaller AMS-skalaen. Det er en skala som tar for seg symptomer som oppstår ved aldring hos menn. 

I alt 2116 menn i aldersgruppen 45–75 fra Norge, Island, Danmark og Estland har svart på spørsmål om seksuell prestasjonsevne, morgenereksjoner, sexlyst og i hvilken grad de opplever fall i muskelstyrke.


For mer informasjon om: Heartstart FRx – pakkepris


Tabubelagt 

Ved hjelp av skjemaet ønsket forskerne å fange opp plager og symptomer som er typiske for aldrende menn. Det kan ofte sammenfalle med fall i testosteronnivå ved alderdom. 

Tidligere studier har vist at menn rundt 55 års alder kan forvente å ha cirka 15 år til med seksuell aktivitet. Menn med god helse kan legge 6–7 år til på dette tallet, forteller forsker Anders Flataker Viken. Han er fysioterapeut og avdelingsingeniør ved Klinisk institutt 1 på UiB. 

Sammen med kollega Randi Jacobsen Bertelsen mener han temaet er tabubelagt. Det er noe som snakkes lite om sammenlignet med for eksempel kvinners overgangsalder. 

Viken forteller at spesielt det som kalles redusert erektil funksjon, impotens, er noe vi vet at går ut over menns psykososiale helse. 

Noen menn kan ha høy terskel for å be om hjelp dersom de begynner å slite med dette, sier han. 


For mer informasjon om: Mann over bord dukke


Lite forsket på

Fra tidligere er det kjent fra forskning at god kondisjon virker forebyggende for fall i seksualfunksjon og risiko for hjerte og karsykdom. For muskelstyrke er det derimot mer begrenset med forskning. 

Hovedfunnene i studien viser at faktorer som alder, BMI, fedme, høyt blodtrykk, diabetes og røyking øker risikoen for nedsatt seksualfunksjon. Samtidig hadde de som holdt muskelstyrken intakt, lavere risiko for dette. 

Alderen får man ikke gjort noe med. Men du kan gjøre noe med både høy BMI, høyt blodtrykk, røyking og diabetes. Å unngå disse tilstandene ser ut til å være positivt for å ta vare på seksualfunksjonen gjennom livet, sier Viken. 

Aktiv røyking så ut til å være blant de mest negative faktorene. 

Det beste er hvis man aldri har røykt. Nåværende røyking var verst, men også tidligere røyking spiller inn. Dette sammenfaller med det vi vet fra annen forskning om disse faktorene, sier Viken. 


For mer informasjon om: Mini Anne


Muskelstyrken viktigst 

Forskerne fant ut at den viktigste beskyttende faktoren for seksualfunksjon er å holde musklene i intakt. Å følge WHOs anbefalinger om å trene minst tre ganger i uken med høy intensitet anses også som positivt. 

De som rapporterte om en intakt muskelstyrke, var kanskje flinke til å trene styrke eller aktive nok til at muskelstyrken ikke falt, sier forskeren. 

Dette underbygger funn i tidligere studier. De har vist at muskelmasse og erektil funksjon trolig henger sammen. Dette kan muligens skyldes at skjelettmuskelvevet indirekte beskytter blodårer og strukturer i det erektile vevet, viser forskningen. 

En styrke ved studien er ifølge forskerne at datamaterialet er samlet inn i fire ulike land og analysert ved hvert av sentrene. Dette er også den første studien som ser på nedsatt seksualfunksjon hos aldrende menn på tvers av fire nordisk-baltiske land. 

Ut fra disse funnene foreslår vi at det å trene med høy motstand for å opprettholde muskelstyrken bør inkluderes i den kliniske behandlingen av middelaldrende og eldre menn som sliter med seksuell funksjonsnedgang og ereksjonssvikt, sier Viken.


Referanse:

Universitetet i Bergen

Anders Flataker Viken mfl.: Muscle Strength and Male Sexual FunctionJournal of Clinical Medicine, 2024. Doi.org/10.3390/jcm13020426

spot_img

Related Articles

annonsespot_img

Latest Articles

-annonse-spot_img