spot_img

En får ikke lenger kjøpt Dispril på apoteket

Dessverre har produsenten av Dispril trukket produktet fra det Norske markedet. NRR har i det nye DHLR kursheftet derfor gitt følgende råd:

”For pasienter med brystsmerter og mistanke om hjerteinfarkt kan det være klokt å ta fram og ha en hjertestarter i beredskap mens man venter på ambulansen fordi faren for plutselig hjertestans da er ganske stor. 1-1-3 sentralen vil da ofte også gi råd om at pasienten snarest mulig tar en tablett som inneholder acetylsalisylsyre (f.eks AlbylE® eller Aspirin®”) for å begrense blodproppdannelsen i kransarterien. Derfor kan det være nyttig å oppbevare også et par slike tabletter sammen med hjertestarteren.”

Verdens mest solgte hjertestarter

Legemiddelverket skriver i sitt nyhetsbrev følgende:

«Acetylsalisylsyre ved akutt koronarsyndrom

Produsenten har valgt å trekke Dispril (acetylsalisylsyre 300 mg oppløselig tabletter) fra det norske markedet. Acetylsalisylsyre 300 mg inngår som del av standardbehandling av akutt koronarsyndrom i nasjonale retningslinjer, Norsk legemiddelhåndbok og mange lokale prosedyrer og metodebøker. I Norge har det vært tradisjon for å bruke Dispril 300 mg løselig tablett, selv om produktet aldri har hatt en slik godkjent indikasjon.

Vi minner om at det er dosen på minst 300 mg acetylsalisylsyre og ikke legemiddelformen som er avgjørende for å oppnå rask platehemming. Mulige alternativer er én tablett Aspirin 500 mg eller fire tabletter Albyl-E 75 mg, som skal tygges eller knuses før de svelges med vann.

Helseforetak og legevakter har gjennom søknad om godkjenningsfritak skaffet seg en fullgod erstatning i form av Disprin – soluble tablets 300 mg. «

DHLR opplæring

Ref.

Hjertevakten® velger bort Albyl-E 75 mg og anbefaler Aspirin 500 mg

Vi velger bort Albyl-E® fordi en må ha fire tabletter for å ha høy nok dose, i tillegg må pasienten tygge tablettene, eller de må knuses før de gis pasienten.

Velger en Aspirin® holder det med en tablett som svelges sammen med veske (et glass vann)

ref: Felleskatalogen: http://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pil-aspirin-bayer-ab-546501

Related articles

spot_img

Share article

spot_img

Siste nytt

spot_img
spot_img