Lucile Packard Children’s Hospital (LPCH) kan spore sine røtter tilbake til Stanford Home for Convalescent Children som ble grunnlagt i 1919. Mer enn 650 leger og 4750 støttepersonell og frivillige tilbyr en lang rekke behandlinger og tjenester ved sykehuset i dag. LPCH er et non-profit sykehus i verdensklasse, viet utelukkende til behandling av spedbarn, barn, ungdom og vordende mødre med et omfattende nettverk av kommunale og eksterne tjenester fordelt rundt i San Fransisco Bay- og i det nordvestlige stillehavsområdet.

På utkikk etter nye HLR-opplæringsmetoder

For to år siden begynte Centre for Nursing Excellence ved LPCH å utforske alternative metoder for HLR-opplæring til familier ved utskrivning fra sykehuset for bedre å imøtekomme pasienters og sykehusets behov. Etter å ha sett selvlæringssprogrammet MiniAnne (Family and Friends CPR Anytime) fra American Heart Association, lanserte man en studie for å måle hvor effektiv denne typen opplæring var for høyrisikopasienter.

Lynda Knight, ansvarlig for opplæring innen klinisk førstehjelp og resuscitasjon ved senteret sier, «Motivasjonen bak observasjonsstudien var ønsket om at Lucile Packard Children’s Hospital kunne bidra til å standardisere formidling av livreddende HLR-ferdigheter til spedbarns foreldre og barn i høyrisikogruppen.»

Konklusjonen

Data ble presentert for sykehusets styremedlemmer for evaluering, og etter en omfattende vurdering ble det besluttet at MiniAnne ville bidra til at LPCH kunne tilby effektiv HLR-opplæring uten de logistikk- og ressursstyringsproblemer vanligvis forbundet med mer tradisjonelle opplæringsmetoder. Studien bekreftet videre at foreldre «satte pris på MiniAnne (CPR Anytime) -opplæringen og at de var mer fortrolige med tanke på å yte HLR til barnet etter å ha gjennomgått og øvd med selvlæringsprogrammet.»

Funnene fra studien eliminerte tidligere skepsis fra sykehusets personell, og konklusjonene førte til at det i innleggelses- og utskrivningsprotokollene ved sykehuset ble angitt at kun MiniAnne (CPR Anytime) skal anvendes til HLR-opplæring ved LPCH.

Opplæringen starter allerede ved innleggelse, der treningssett deles ut til de pasienters familier det medisinske teamet og sykepleierne vurderer vil ha nytte av å lære HLR. Beslutningen om hvem som får utdelt gratis sett tas av pasientens lege eller sykepleier of legeattest er påkrevd for å levere ut MiniAnne. Sykehuset har også planlagt å legge HLR-sett ut for salg i sykehusets gavebutikk slik at denne opplæringen blir tilgjengelig for flere.

Fordeler

Tilbakemeldinger viser at familier er svært fornøyd med å få tildelt MiniAnne-sett. Da HLR-opplæring ved sykehuset nå skjer i form av egenlæring kan sykepleierne i større grad konsentrere seg om andre oppgaver. Sykehuset ser en reduksjon i forsinkede utskrivelser som et resultat av at pasienter ikke lenger må vente til sykepleier har tid til å formidle HLR-opplæring før utskrivning. Forskning viser videre at etter seks måneder deler foreldre MiniAnne (CPRAnytime) -settene med, og videreformidler sine HLR-ferdigheter til ytterligere tre familiemedlemmer eller venner i gjennomsnitt.

Ms. Knight konkluderer, «Jeg håper at andre barnesykehus vil følge i LPCH’s forspor og implementere denne systematiske, svært innovative og effektive metoden for HLR-opplæring.»