Den aggressive, men også mest vanlige hjernekreftformen rammer rundt 300 nordmenn årlig ifølge SNL, og prognosene er dystre. Svulstene vokser hurtig og kan spre seg inn i hjernevevet.

Tirsdag publiserte forskere en studie som kan gi nytt håp til hjernekreftrammede.

Studien er publisert i tidsskriftet Nature. Danske Politiken omtalte saken først.

Dreper kreftceller

I dag behandles slike hjernesvulster med stråling og cellegift. Noen ganger er det mulig å operere vekk svulsten, men dette kan være vanskelig på grunn av dens aggressivitet og plassering.  Annonse: Førstehjelp; turpakken som er lett å frakte med seg

De danske forskerne har brukt prinsippet immunterapi, hvor det høstes celler fra pasientens immunceller for å lage såkalte «drapsceller» – som sprøytes inn i kroppen igjen og angriper kreftcellene. Denne behandlingen har aldri tidligere lyktes i behandling av hjernekreft.

25 alvorlig kreftsyke pasienter var med i studien. Hos tre av dem lyktes man med få svulsten til å forsvinne helt eller delvis.

Hos seks pasienter stoppet svulsten å vokse. Alle pasientene fra forsøket i 2015 er i dag døde, enten fordi sykdommen var for langt fremskreden eller av andre årsaker.

Behandlingen har foregått på Rigshospitalet i København i samarbeid med det delvis danskeide firmaet CytoVac. De har tatt patent på behandlingen.

Immunterapi har tidligere virket svært effektivt på visse kreftformer. I Norge er immunterapi godkjent til behandling av blant annet føflekk- og lungekreft.

– Trodde ikke mine egne øyne

Nevrokirurgen Walter Fischer har stått i spissen for forskningsprosjektet. Han ble svært overrasket over resultatet.

– Jeg har jobbet med denne sykdommen gjennom 20 år, og jeg har aldri sett noe lignende i min karriere. Vi er vant til å oppleve at vi ikke kan stille opp med noe særlig til de svært syke pasientene. Så jeg trodde ikke mine egne øyne da jeg så skanningsbildene av hjernen fra pasientene som viste at svulsten i hjernen var forsvunnet, sier Fischer til Politiken.

– Jeg trodde alvorlig talt at det måtte være en feil. Da jeg fant ut at det stemte og var sant, ble jeg svært takknemlig, fortsetter han.

Lammelser forsvant

En 65 år gammel kvinne som var pasient i studien opplevde at svulsten gikk betraktelig tilbake. Hun fikk tilbake mye av førligheten i områder av kroppen som svulsten hadde lammet.

– Da jeg møtte henne på parkeringsplassen sa hun: «Nå skal jeg vise deg, Walter». Og så reiste hun seg opp fra rullestolen sin og gikk. Det har jeg aldri glemt. Det var helt sensasjonelt, sier Fischer til avisen.

Kvinnen nå død av en annen sykdom. Da forskningsteamet fikk lov til å obdusere henne, fant de imidlertid ingen spor av kreftceller i hjernen hennes. Annonse: Ideell for ”First responders”

Studien er allerede i gang med sin andre kliniske fase. Denne gangen testes metoden på svenske pasienter.

– Vi er svært optimistiske, men man skal også være ydmyk og forsiktig. Men vi håper at behandlingen vil være enda mer effektiv hvis man kommer i gang tidlig i sykdomsforløpet, sier Fischer til den danske avisen.

– Tidlig fase

Hrvoje Miletic er nevropatolog ved Haukeland universitetssykehus og professor ved Universitetet i Bergen.

PROFESSOR: Hrvoje Miletic er nevropatolog og selv forsket på nye behandlingsmetoder for hjernekreft. Foto: UiB
PROFESSOR: Hrvoje Miletic er nevropatolog og selv forsket på nye behandlingsmetoder for hjernekreft. Foto: UiB

 

 

– Jeg synes studien er interessant og veldig bra gjennomført. Dette er krevende og kostbart, og forskerne har jobbet grundig, sier han til TV 2.

Miletic mener imidlertid man skal være forsiktig med å slå fast at studien er et gjennombrudd i hjernekreftbehandling.

– Dette er en fase 1 studie, som er designet for å måle bivirkninger av behandling, og det er vanskelig å slå fast noe om selve behandlingseffekten. Forskerne i denne studien var litt uheldige med pasientene sine, ettersom de var i en sen fase av sykdommen og døde underveis. Da blir det litt vanskelig å si noe om behandlingens bivirkninger, sier han.

– I tidligere studier med andre medikamenter har man dessuten sett lovende resultater i fase 1 og 2 studier, før man har fått negative resultater i de mer omfattende fase 3 studier. Derfor må man være forsiktig med tolkning av behandlingsresultater i en tidlig fase 1 studie, forklarer han. Annonse: se vårt utvalg av plagg for brystopererte

Miletic har selv stått i spissen for forskning på genterapi som behandlingsmetode for hjernekreft. Han har håp om at hjernekreftsyke vil få et bredere behandlingstilbud i årene som kommer.

– Det kommer stadig ny forskning, og jeg tror det vil komme flere nye behandlingsmetoder. Det jobbes både med målrettet, individuelt tilpasset kreftterapi, immunterapi og genterapi. Det er selvsagt umulig å forutse fremtiden, men flere terapier viser lovende resultater, sier han. Les artikkelen i TV2