17.1 C
Rosendal
fredag, juli 12, 2024

Buy now

spot_img
spot_img
Home Nyheter Oppsiktsvekkende studie viser at selv godkjente nivåer av forurensning kan gi lungeskader

Oppsiktsvekkende studie viser at selv godkjente nivåer av forurensning kan gi lungeskader

0
2659

NORSKLEDET INTERNASJONAL FORSKNING:

Barn som eksponeres for godkjente nivåer av luftforurensning utvikler i større grad lungeplager som voksne enn barn som vokser opp nær grøntområder.

– Det som er unikt med studien er at vi følger flere generasjoner over tid, og derfor kan se langtidseffekten av eksponering for forurenset luft.  
Annonse: Pakkeløsning for trening i bruk av hjertestarter

Samtidig ser vi helsegevinsten ved å vokse opp nær grøntområder, sier lege og forsker Ingrid Nordeide Kuiper ved Haukeland universitetssykehus til TV 2.

Over 5000 deltagere

Hun har vært med å analysere data for over 5000 deltagere fra sju land, og mener funnene er viktige.

– Vi ser at barna som har vokst opp nær et grøntareal på hjemmeadressen i barndommen har færre lungeplager i voksen alder. Motsatt har de som har vært eksponert for forurenset luft i barndommen mer lungeplager og astma i voksen alder.  
Annonse: MiniAnne Plus

Forskeren understreker at lave nivåer at luftforurensing kan være skadelig på lungehelse over tid.

– Det er snakk om betydelig lavere nivåer enn de årlige grenseverdiene som EU har satt, forteller Kuiper.

Ny forskning

Ifølge forskeren kan man mye om korttidseffektene av å bli utsatt for luftforurensning, men at det er forsket lite på effektene på lang sikt.

– Jeg mener denne kunnskapen vil gjøre at politikere og byplanleggere må ta hensyn til dette i fremtidig planlegging av byer og tettsteder, sier forskeren.

– Hvor stort må grøntarealet der du bor være for at det har en effekt?

– Det kan vi ikke si noe sikkert om, men vi har sett på de som har et grøntareal eller park nærmere enn 100 meter fra hjemadressen i barndommen. I innsamlingen har vi brukt satellittbilder som kartlegger vegetasjonen rundt hjemadressen til deltagerne, sier Kuiper.

– Viser alvoret

Klimaminister Ola Elvestuen sier denne forskningen er viktig.

– Dette understreker at vi må gjøre mer for å redusere luftforurensningen. Forskningen viser alvoret og av vi må gjøre mer. Det må både staten, byene og kommunene ta ansvar for, sier Elvestuen.  
Annonse: Heartstart

Forskningen på lungehelse og langvarig eksponering for forurensning er langt fra ferdig.

– Vi må analysere funnene våre videre før vi kan komme med en definitiv konklusjon. Det er likevel grunn til å tro at våre funn vil øke kunnskapen vår betydelig om langtidseffekten av luftforurensing og «greenness» på lungehelse. Dette vil gjøre at leger, forskere og politikere kan se den store betydningen forurenset luft og tilgangen på grøntareal har for folkehelsen, og derav gjøre det mulig å forbedre folkehelsen, sier forskeren. Les artikkelen i TV2