Ser klare tegn til at kurven flater ut

0
1983

Tre ulike scenarioer scenarier viser hvordan koronaepidemien kan utvikle seg fremover. Direktør Camilla Stoltenberg oppgir at FHI ser tegn til at kurven over sykehusinnleggelser ser ut til å flate ut.

De strengeste tiltakene som er innført i fredstid har nå vært gjeldende i snart to uker. I dag tirsdag ble det klart at regjeringen viderefører tiltakene. Samtidig har Folkehelseinstituttet lagt frem en ny framskrivningsmodell for utviklingen av utbruddet av covid-19.

De tidligere scenariene som Folkehelseinstituttet har presentert har ikke vært basert på data fra Norge, men for eksempel erfaringer fra influensapandemier.

– De siste to ukene har vi regnet med at mørketallene for antall smittede har økt raskt, sa direktør for Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg, da hun la frem rapporten tirsdag via videolink.

Hun oppga at modellen nå har vært mulig å lage fordi det nå foreligger tilstrekkelig observasjoner og at et viktig utgangspunkt har vært de første sykehusinnleggelsene i Norge.

Våtservietter

Tre ulike baner

rapporten viser FHI til tre ulike scenarier med ulike reproduksjonstall, det vil si det gjennomsnittlige antallet en syk person vil smitte. I analysen setter FHI opp tre ulike baner for utviklingen med reproduksjonstall på. Maksimumsbanen er et reproduksjonstall på 2,4. De andre to alternativene er på 1,3 og 0,9.

– Det har vært vanlig å angi at smittetallet ligger et sted mellom to og tre hvis man ikke har effektive tiltak som senker det. Dette er et estimat på utviklingen i Norge frem til 12. mars, sa Stoltenberg.

Med et reproduksjonstall på 2,4 ville antallet smittede være 145.950 om tre uker, viser anslaget.

– Her ser vi en rask og eksponentiell økning. Vi tror ikke vi er på denne banen nå, men vi vet ikke hvor mye vi avviker fra denne banen fordi vi ikke har nok data.

Dette er noe lavere enn i Kina, noe som FHI mener kan skyldes lavere kontakthyppighet i Norge.

Stoltenberg understreket at det ikke er kjent hvor stor sannsynligheten er for at de to andre alternative scenariene vil utfolde seg.

ULIK UTVIKLING: Slik vil utviklingen i sykehusinnleggelser bli med de tre ulike scenariene til Folkehelseinstituttet. Kilde: FHI

Treng du nytt batteri eller elektroder?

Stort sprik i behov for sykehussenger

Med varierende grad av smittsomhet, varierer også antallet pasienter som trenger sykehusbehandling. Med maksimumsbanen vil det om tre uker være mellom 3.200 og 4.260 pasienter innlagt på sykehus, ifølge modellen. Med det laveste reproduksjonstallet vil innlagte pasienter være nede i kun 140 til 250.

Se vårt utvalg av medisinske sug og bager

Endring fra lørdag

Stoltenberg understreket at det er få data å ta utgangspunkt i, men at det er grunn til å tro at det ikke er en skarp økning i innleggelser.

– Beregningene ble gjort ferdig i går kveld. Da så moduleringsgruppen at det er klare tegn til utflating av kurven når det gjelder sykehusinnleggelser fra lørdag 21. Den øker, men ikke så bratt som i scenariet som er tegnet for 2,4, sa Stoltenberg.

– Hvor lavt antallet blir vet vi ikke ennå, men det vil bli publisert tall som viser utviklingen fra lørdag og fremover, om få dager. Da vil vi kunne si noe mer om effekten av tiltakene samlet sett.

Hvilken bane utviklingen følger vil også få store følger for antallet som trenger intensivbehandling. 60 anslås å trenge intensivbehandling om tre uker med det laveste reproduksjontallet – 500 med maksimumsscenarioet.