Selvrapportering av symptomer som kan være covid-19

0
1291

Resultater fra innmelding til «Meld fra ved mistanke om koronavirus», en tjeneste for alle innbyggere for selvrapportering av symptomer som kan skyldes koronavirus.

bofylke for innsendte

Selvrapportering av symptomer

Den 22. mars publiserte Folkehelseinstituttet sammen med Norsk Helsenett løsningen Meld fra ved mistanke om koronavirus (Helsenorge), som legger til rette for selvrapportering av symptomer fra alle innbyggere. Dette er ett av flere tiltak for å få oversikt over utbredelsen av smitte i Norge. Det ytes ikke helsehjelp gjennom løsningen.

Personer som i løpet av de siste syv dagene har hatt symptomer som hoste, pustebesvær eller feber har blitt oppfordret til å fylle ut skjema. Foreldre kan fylle ut skjema på vegne av sine barn.

Pulsoximeter

Her er resultatene fra de som har meldt fra om symptomer med start fra og med 15. mars 2020. Det var mange som meldte fra om symptomer som oppstod før 15. mars, tusen takk også til alle dere. Siden vi i første omgang var spesielt interessert i å undersøke hva som ble meldt inn fra 15. mars for en oversikt over situasjonen akkurat da, er det disse tallene vi har analysert under. Tall for symptomer som er meldt inn med symptomstart i perioden før 15. mars er fremdeles verdifulle, og vil inngå som en del av tallmaterialet FHI bruker generelt i ulike sammenhenger fremover. 

Nøkkeltall fra selvrapporteringen per 29.03.2020

  • 23 631 har meldt fra om symptomer som kan skyldes koronavirus med symptomstart fra 15. mars og fremover
  • 59 % av de som meldte symptomer var kvinner og 41 % var menn
  • Median alder er 37 år for både kvinner og menn
  • 25 % har kontaktet lege, 2 % er testet for koronavirus
Våtservietter

Dato for symptomstart

Selvrapporteringen kan gi en innsikt i utbredelsen av smitte over tid. Rapporteringen presenteres med utgangspunkt i dato for symptomstart, som for mange vil være tidligere enn dato for innsending av skjema. Antall med symptomer vil derfor bli oppdatert også bakover i tid og den fallende kurven vil trolig endre seg de neste dagene. Her presenteres innmeldinger med symptomstart fra og med 15. mars.

Innmeldere

Fordeling av alder og kjønn for personer som har sendt inn skjema

Bofylke for personer som har sendt inn skjema, per 10 000 innbyggere:

Symptomer

De fleste rapporterer et sammensatt symptombilde, der nesten halvparten har rapportert mer enn fire symptomer, og én av fire har registrert mer enn fem symptomer. Hoste, sår hals og hodepine ble meldt hyppigst, men i kombinasjon med andre symptomer. Feber ble rapportert av 45 %. De med feber rapportere hyppigere muskelverk og hodepine, og andre symptomer som inkluderer magesmerter, diaré og tap av smak og luktesans. Blant personer uten feber var luftveissymptomer hyppigere.

På spørsmål om «Hvordan er formen din i dag» svarer 59% at de er mer slitne enn vanlig, mens andelen som rapporterer at de er sengeliggende er svært lav.

Hjertebrett

Kontakt med lege og testing

Rundt en av tre har vært i kontakt med lege i forbindelse med symptomene. Av kvinner med symptomer rapporterte 37% at de hadde vært i kontakt med lege, mot 33% av menn.

 KvinnerMennAlle
Har vært i kontakt med lege3 632 2 3055 937
Har ikke vært i kontakt med lege10 3017 39317 694
Sum13 9339 69823 631

Av disse hadde 204 (45%) fått svar på prøven ved rapporteringstidspunktet og blant dem var 13% positive. Denne andelen må tolkes med varsomhet siden testkriteriene vil gjøre at det er en betydelig seleksjon i hvem som testes.