spot_img

Flere har fått Borreliose i år

– I år har vi fått flere henvendelser fra privatpersoner som forteller at de syns det er mer flått enn tidligere år. De forteller at kjæredyr og de selv har hatt mye mer flått enn vanlig. Vi vet ikke om det er mer flått i år, det er ikke mulig å dokumentere, men vårt generelle inntrykk er at folk opplever at det er mer, sier Harald Reiso, som er rådgiver ved Flåttsenteret og spesialist i allmennmedisin.

På grunn av korona har nordmenn vært mer ute og brukt naturen i Norge mer enn før som kan være en grunn til henvendelsene. I tillegg til at flåtten liker seg når det er fuktig og varmt utdyper Reiso.

Lær deg førstehjelp

Flere får borreliose

Borreliose som er den vanligste flåttbårne sykdommen har det vært 292 tilfeller av til og med august i år. Det er 31 flere tilfeller enn på samme tid i fjor og en økning på 12 prosent ifølge tall fra Meldesystemet for smittsomme sykdommer og Folkehelseinstituttet.

– Det kan jo også ha sammenheng med økt bruk av naturen i Norge, siden folk ikke har vært utenlands. Det er ikke en stor økning, men det betyr jo at risikoen for å bli syk kan ha økt generelt, sier Reiso.

Flåttsenteret får jevnlig henvendelser om utslett og spørsmål om flåttbårne infeksjoner. Man kan ikke vaksinere seg mot Borreliose, men for en annen type sykdom som kan spres av flått finnes en vaksine.

Verdens mest solgte hjertestarter

Farlig sykdom øker

Skogflåttencefalitt, eller TBE som sykdommen også kalles er en sykdom forårsaket av TBE-viruset. Flåttsenteret skriver at det er stor variasjon i det kliniske bildet. Noen får ingen symptomer, noen får et mildt sykdomsforløp, mens enkelte kan få svært alvorlig sykdom av TBE.

– Mange vet at flått også kan spre smitte av TBE, men vi får flere henvendelser om sykdommen og vaksinen, sier Reiso som påpeker at man kan bli alvorlig syk av TBE og at det finnes ingen medikamenter å gi mot den, man kan bare behandle eventuelle komplikasjoner.

I fjor ble det meldt inn 20 TBE tilfeller per august 2019 og hittil er det meldt inn 21 i 2020 som anses som stabilt.

Norge har ligget rundt 10-15 tilfeller årlig, men de siste to årene har man sett en liten økning i TBE-tilfeller. Det var totalt 35 tilfeller i 2019. Flåttsenteret skriver at det er uklart hva økningen i antall tilfeller av TBE skyldes, men det har vært en økning de siste årene i flere europeiske land.

– Flått som har med seg viruset som gir sykdommen kan forekomme i små geografiske områder og noen ganger plutselig blusse opp i spesielle områder, sier Reiso ved Flåttsenteret og forteller at TBE er særlig utbredt i Mellom-Europa, Baltikum og i Sverige der de har rundt 2-300 tilfeller i året.

Mini Anne Plus

Anbefaler vaksine til typen som får flått

Her hjemme er særlig utsatte områder kyststripen fra Vestfold og nedover til Lista i Agder. Hvis du ferdes mye ute i disse områdene og ofte får flåttbitt bør man ta vaksinen mener Flåttsenteret og Folkehelseinstituttet.

En anbefaler vaksinering hvis er mye ute i naturen i dette området og er av typen som får flått som biter seg fast, vaksinen er også aktuell ved reising.

Dersom man skal til utsatte områder som for eksempel skjærgården i Stockholm så kan dette være en god reisevaksine å ha med seg, sier Reiso.

Related articles

spot_img

Share article

spot_img

Siste nytt

spot_img
spot_img