FHI : Disse tiltakene virker best – og dårligst

Munnbind har liten til middels effekt, mens å begrense sosial kontakt har stor effekt. Her er lista som viser hvordan FHI vurderer smitteverntiltakene i Norge.

0
572

Koronapandemien har fortsatt et fast grep om Norge. Det merkes blant annet av en rekke inngripende tiltak.

I en ny rapport vurderer Folkehelseinsituttet effekten av smitteverntiltakene. De ser også på hvilken byrde tiltakene er.

I rapporten skriver FHI at prinsippene fra dagens strategi bør følges. Også i den såkalte nedtrappingsfasen, når den måtte komme.

FHI tror det er mulig å lage en plan for når og hvilke restriksjoner som skal fjernes i 2021. Samtidig understreker de at situasjonen fortsatt er ustabil.

Derfor bør planen kun være «veiledende, og heller fortsatt justere tiltakene underveis», skriver FHI.

Restriksjoner for trening har middels effekt

Blant tiltakene som vurderes er munnbind. Ifølge FHI har munnbind liten til middels effekt. Munnbind ble innført i Oslo og andre kommuner med høyt smittetrykk i høst og i vinter.

Når det gjelder restriksjoner for trening og foreninger, skriver FHI at dette tiltaket har middels smitteverneffekt. Samtidig rammes barn, unge og andre sårbare hardt.

Ifølge FHI har restriksjoner for barer og uteliv stor effekt. Den samfunnsøkonomiske byrden mener de er liten til stor.

Å holde avstand til andre er et av tiltakene med stor effekt, ifølge rapporten. Tiltaket koster heller ikke så mye for barn, unge og andre sårbare, mener FHI.

Annonse

FHIs liste over effekt og byrde av tiltak

TiltaksgruppeSmitteverneffektTiltaksbyrde
Samfunnsøkonomisk kostnad og byrde for arbeidslivetByrde for trivsel og folkehelseByrde for barn og ungeByrde for andre sårbare
MunnbindLiten-middelsLiten-middelsMiddelsMiddelsMiddels
Avstand til andreStorMiddelsStorMiddelsLiten
Begrenset sosial kontakt i privatlivetStorLitenStorStorStor
HjemmekontorMiddels-storMiddels-storStorLitenLiten
Restriksjoner for trening, øvelser, foreninger mv.MiddelsLiten-middelsStorStorStor
Restriksjoner for kafeer, restauranterMiddelsStorMiddelsLitenMiddels
Restriksjoner for barer, puber, utelivStorLiten-storMiddelsLitenMiddels
Restriksjoner for kjøpesentre og butikkerMiddelsMiddels-storLitenLitenLiten
Restriksjoner for barnehage, barneskoleLitenStorStorStorLiten
Restriksjoner for ungdomsskoleMiddelsLitenStorStorLiten
Restriksjoner for videregående, universitet, høgskoleMiddelsLitenMiddelsLitenLiten
ReisetiltakStorStorStorLitenLiten
VaksinasjonStorLitenIngenIngenIngen
KommunikasjonStorLitenIngenIngenIngen

Avstand bedre enn munnbind

På spørsmål om hvorfor munnbind er anbefalt når tiltaket har liten til middels effekt, svarer direktør Camilla Stoltenberg slik:

– Det er fordi det er summen av tiltak vi kjenner effekten av. For mange av tiltakene, inkludert munnbind, er det dessverre svak dokumentasjon. Det viktigste tiltaket er avstand. Vi anbefaler munnbind der det ikke er mulig å holde god avstand.

Direktøren i FHI innrømmer at det kan være tungt for sårbare grupper å måtte holde avstand til andre.

– Når vi sier liten byrde her, er det fordi vi sammenlikner med andre tiltak, som er en vesentlig større byrde. For eksempel å stenge barnehager og skoler.

Det liten effekt å stenge barneskoler og barnehager når alternativet er å ha barn hjemme.

Åpen for at restriksjoner på reise kunne ha vært strengere

Å stenge barnehager og barneskoler kan likevel ha en viss effekt når det handler om å begrense reiser til og fra.

Ifølge rapporten har reisetiltak stor effekt på smittevern.

– Burde reisetiltakene ha vært strengere tidligere?

I ettertid kan det være at det burde ha vært strengere tidligere. Men Norge har hatt veldig strenge reiseregler sammenliknet med andre land. Bortsett fra Finland og Island, svarer Stoltenberg.

Ifølge direktøren har reisetiltakene også blitt vesentlig styrket den senere tida på grunn av de nye virusvariantene.

Noen utvalgte varer