D-vitamin gir lavere sannsynlighet for alvorlig sykdom

Koronapasienter har 60 prosent større sjanse for å overleve når de ble behandlet med D-vitamin. Og de som ikke fikk D-vitamin hadde fire ganger større sannsynlighet for å trenge intensivbehandling. Det viser en studie ved Hospital del Mar i Barcelona i Spania.

0
865

Studien er ikke ennå fagfellevurdert. Men resultatene peker i samme retning som flere andre studier om D-vitamin kan hjelpe mot alvorlig covid-19-sykdom.

Forskere flere steder i verden har spekulert på om det er noe spesielt med stoffet kroppen lager når det ultrafiolette lyset fra solen treffer huden.

Flere studier bekrefter en sterk sammenheng mellom et lavt D-vitaminnivå og alvorlig covid-19, skriver Dagens Medisin. D-vitamin ser særlig ut til å styrke kroppens forsvar mot virale luftveisinfeksjoner.

Ikke standard behandling

Men på norske sykehus er ikke D-vitamin standard behandling for covid-pasienter. Det bekrefter Vidar Ormaasen, som er overlege ved Infeksjonsmedisinsk avdeling på Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Men det å ha lavt D-vitaminnivå er assosiert med å bli mer syk av infeksjoner. 

Hvorfor ikke like godt behandle med D-vitamin, da? 

Vi følger jo med, så hvis det kommer overbevisende data, så vil vi selvfølgelig vurdere det. Men det pøses ut forskningsartikler. Så vil man jo også gjerne ha i hvert fall to studier som viser det samme. Her må det gjøres en totalvurdering. Men det er jo både en billig og enkel behandling hvis det skulle ha noe for seg, svarer Ormaasen.

Forsker på tran

Forsker og infeksjonslege Arne Søraas ved Oslo universitetssykehus leder Tran-studien. Den har som formål å finne ut om tran forebygger covid-19.

Om det er D-vitamin eller omega-3, eller kombinasjonen, som er den avgjørende komponenten i tran, er forskerne usikre på.

Men Søraas sier at pasienter med alvorlig covid-19-sykdom ofte har lavt D-vitaminnivå i kroppen.

Mange av dem er innvandrere, som beviselig er lavere på D-vitaminenn mange etniske nordmenn, fordi vi har et høyt bevissthetsnivå om mangelen på sol om vinteren.

Vitamin D-mangel er mer utbredt hos mennesker med mørk hud, viser forskning. Melanin i huden beskytter mot UV-lys. En konsekvens er at vitamin D-produksjonen reduseres. Det er en kjent problemstilling at folk med høye melaninnivå som er bosatt på den nordlige halvkule ofte har for lave nivå av vitamin D.

Infeksjonslegen sier han vil bli overrasket om ikke studien i Spania vil gjøre D-vitaminbehandling standard for norske covid-pasienter.

Det kan godt være at dette kan være det som gjør at man begynner å gi D-vitamin til alle som kommer på norske sykehus med covid. Den er jo ikke fagfellevurdert ennå, så man trenger nok litt tid for å gå igjennom den. Men jeg vil tippe at infeksjonsavdelingene rundt omkring leser den med stor interesse allerede nå.

Søraas mener vinteren i år, midt i koronapandemien, ikke er tidspunktet for å ha lave D-vitaminnivåer. De som spiser lite fet fisk bør følge ekstra nøye med i år. Han henviser til nasjonale retningslinjer.

Bør tas forebyggende

Haakon E. Meyer har jobbet med D-vitamin i mange år. Han jobber også med Tran-studien.

Han forteller at studiene om D-vitamin mot luftveisinfeksjoner viser noe sprikende resultater, og at det fortsatt gjenstår en del forskning før man kan konkludere endelig om D-vitamin hjelper mot covid-19.

Likevel synes han det er verdt å ta D-vitamintilskudd mens vi er midt i pandemien, siden mange ikke får i seg den anbefalte dosen gjennom kostholdet.

Om vi kan forebygge covid-19 i tillegg til alle andre fordeler D-vitamin gir, så er jo det bare bra, sier Meyer.

Vitamin D

Det er stadig større oppmerksomhet om vitamin D og koronavirus i mediene. Vi vet imidlertid ikke om vitamin D hjelper mot koronasykdom. Uansett anbefales alle å følge de nasjonale anbefalingene for vitamin D.

Det daglige anbefalte inntaket i Norge er 10 mikrogram (µg) vitamin D for ammede spedbarn, barn og voksne og 20 mikrogram vitamin D per dag for eldre over 75 år. Det er få kilder til vitamin D i kosten. De viktigste kildene er fet fisk, tran og beriket melk og margarin. I sommerhalvåret er sol en viktig kilde til vitamin D, men i Norge er vi utsatt for å få i oss lite vitamin D på grunn av lange vintre.

Du anbefales tilskudd av vitamin D, tilsvarende anbefalt daglig inntak, dersom du spiser lite av de matvarene som inneholder vitamin D og du får lite sollys på huden.

I praksis vil mange ha behov for tilskudd av vitamin D for å oppnå det anbefalte inntaket, spesielt i vinterhalvåret. Dette gjelder særlig eldre. Personer med mørk hud danner mindre vitamin D i huden og har derfor en klart økt risiko for D-vitaminmangel.

D-mangel?

Vitamin D-mangel betyr ganske enkelt at du ikke har nok vitamin D i kroppen. D-vitaminmangel er den vanligste vitaminmangel verden over og er underdiagnostisert. I Europa 40% av personer over 50 år ikke nok vitamin D. Vitamin D er viktig for å holde seg frisk.

Matvarer som inneholder D-vitamin er:

  • Fet fisk, som makrell og laks
  • Kalvelever
  • Ost
  • Eggeplommer

De fleste matvarer inneholder lite eller ingen vitamin D. Selv mat som er rik på vitamin D, eller «forsterket» med vitamin D, vil ikke gi oss nok i et normalt kosthold. 

Den viktigste måten vi får vitamin D på er fra sollys på huden, men det er mulig at du ikke får nok vitamin D på denne måten hvis du:

  • Ikke tilbringer mye tid ute
  • Bor på et sted som ikke får mye sol store deler av året
  • Har mørk hud. Det brune pigmentet i mørk hud blokkerer det meste av solens stråler
  • Er alltid tildekket når du går ut
  • Alltid bruker solkrem i solen