Stor interesse for kurs om koronavaksinering

To uker etter lansering av en digital opplæringspakke til helsepersonell har 405 fullført kurset og 8 500 har brukt deler av kursmateriellet.

0
210

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har sammen med Kompetansebroen laget kurs i koronavaksinering for helsepersonell.

–Vi håper dette kurset kan være til hjelp for helsepersonellet ute i kommunene og helseforetakene. De gjør nå en kjempejobb i vaksinasjon av befolkningen, understreker overlege Marianne Riise Bergsaker ved Folkehelseinstituttet

Lenke til kurs: Nasjonal opplæring koronavaksinering • Kompetansebroen

Gratis og åpent tilgjengelig

Kurset er gratis og åpent for alle som trenger det og inkluderer filmer og plakater om intramuskulær injeksjonsteknikk og om koronavaksiner. Etter hvert vil nye elementer bli lagt til, for eksempel når nye vaksiner blir tilgjengelige og tas i bruk.

Målet med kurset og opplæringsmaterialet er at helsepersonell som skal vaksinere skal få påfyll og oppfriskning av teoretisk kunnskap om covid-19, koronavaksiner, injeksjonsteknikk, anafylaksiberedskap og rutiner for rapportering i henhold til nasjonale anbefalinger og etablerte protokoller.

Fire moduler og materiell til nedlasting

Kurset består av fire moduler:

  1. Om vaksiner og vaksinering: kunnskap om koronavaksiner og regelverk
  2. Før vaksinering: riktig oppbevaring og transport av de ulike vaksinene, utblanding og opptrekk, bruk av smittevernutstyring og kunnskap om kontraindikasjoner til koronavaksinering og forsiktighetsregler hos spesielle pasientgrupper
  3. Vaksineringen: Hvordan vaksinere og hvordan følge opp pasienten før, under og etter vaksinering
  4. Etter vaksinering: bivirkninger, melding av bivirkninger, rutiner for observasjon av pasienten, hvordan håndtere ulike typer uønskede hendelser og hvordan registrere vaksinasjon i SYSVAK og journalføre vaksinasjon

Praktiske ferdigheter må trenes og evalueres lokalt. Derfor er det også laget materiell som fritt kan benyttes til trening, simulering og kompetansevurdering i kommunene.

Gode råd og rutiner for registrering i SYSVAK

For å ha god oversikt over hvem som blir vaksinert og med hvilken vaksine, er det veldig viktig at helsetjenesten er nøye og registrerer riktige opplysninger, dato og ikke minst den korrekte SYSVAK-koden.

– Det er komplekst nå når vi har flere ulike vaksiner for samme sykdom, og hver vaksine har sin egen kode som skal inn i SYSVAK. Derfor har FHI sammen med Helsedirektoratet utarbeidet en plakat med gode råd og rutiner for registrering til SYSVAK. Disse er relevante uavhengig av hvilket system en bruker for å registrere vaksinasjoner eller hvilke vaksiner en skal registrere. Vi har lagt spesielt vekt på koronavaksiner, men disse rådene er like aktuelle for andre vaksiner, sier seniorrådgiver Evy Dvergsdal i Folkehelseinstituttet.

Noen utvalgte varer