Munnbind hjelper

Derfor kan du få mildere covid-19 om du smittes når du har på munnbind Den høye luftfuktigheten inne i masken, lanseres som forklaring.

0
441

Alle som har hatt på seg ansiktsmaske og briller forstår hva det handler om. Det dugger.

Nå har flere studier, blant annet denne som er publisert i tidsskriftet Journal of General Internal Medicine, gjort dette interessant også på en annen måte: Personer som smittes av koronaviruset – på tross av at de har brukt maske – blir nemlig gjerne mindre syke enn andre.

Selv om ansiktsmasker reduserer mengden koronavirus som kan komme inn gjennom nesa og munnen, så kan du fortsatt bli smittet. Billige masker, er bare i begrenset grad i stand til å hindre de minste koronabringende aerosolene i lufta fra å trenge ned i lungene dine.

Likevel kan det altså virke som at ansiktsmaskene mange nordmenn nå går med, hjelper oss godt. Men på en annen måte enn både folk og eksperter hadde tenkt seg.

Tørr luft

Det er de to forskerne Joseph Courtney og Ad Bax ved National Institutes of Health i Bethesda, USA, som i et innlegg i tidsskriftet Biophysical Journal skriver om en teori de har utviklet. Dette er altså ikke noe forskerne selv har studert grundig.

Forklaringen deres handler om fuktighet. Og slim og snørr.

For å forstå teorien, så tenk på virussykdommene forkjølelse og influensa. Begge deler er noe vi forbinder med vinterhalvåret.

Og om vinteren er det gjerne lav luftfuktighet – både utendørs og innendørs.

Da skjer det noe også noe nede i pusteorganene våre.

Mindre fuktighet om vinteren gjør antakelig at slimhinnene vi har i halsen og nesa, får en tøffere jobb i kampen mot alle slags virus. Slim og snørr gjør ikke jobben sin like godt som i sommerhalvåret.

Høy luftfuktighet inni masker

Inni en ansiktsmaske dannes det mye fuktighet. Den relative luftfuktigheten kan bli så høy som 100 prosent og det kan bli ganske klamt.

Det er her forskerne Courtney og Bax mener at forklaringen kan ligge: Selv de aller enkleste ansiktsmaskene som mange av oss går med, gjør at luften vi hele tiden puster inn blir mye mer fuktig. Mest fuktig blir det inne i tykke bomullsmasker og det som kalles N95-masker.

Denne effekten dokumenterte forskerne når de selv målte luftfuktighetene inne i ulike typer masker.

Den økte luftfuktigheten i pusten din hjelper antakelig slimhinnene, slimet og snørret du har i pusteorganene dine med å gjøre jobben sin i kampen mot farlige virus. Som koronaviruset.

Du blir saktere syk og mindre syk

Blir du smittet med koronavirus på tross av at du går med maske, så er det trolig færre virus som trenger gjennom og får sette i gang med elendigheten sin. Men altså ikke bare på grunn av selve masken.

Den økte luftfuktigheten du selv skaper bak masken, hjelper også mye til foreslår de to amerikanske forskerne. Forsvarsmekanismene du har mot virus nede i pusteorganene dine fungerer bedre på grunn av høyere luftfuktighet.

Om du blir smittet, kan kroppen din få bedre tid på seg til å mobilisere et forsvar mot det inntrengende koronaviruset. Du kan bli saktere syk og dermed mindre syk.

Ansiktsmasker kan altså ha en hyggelig tilleggseffekt, utover å hindre at smitte overføres fra en person til en annen. Forskerne Courtney og Bax foreslår at dette er noe man nå bør studere nærmere.

Noen utvalgte varer