Vaksinefunn FHI-overlegen beskriver som «et mirakel»

Israel er det landet som har vaksinert mest og flest av befolkningen. Kom fasiten på hvordan den offensive vaksinestrategien har fungert. – Dette er et mirakel, sier FHI-overlege Preben Aavitsland.Siri Gulliksen

0
795

Pfizer-BioNTechs mRNA-vaksine fikk nødgodkjenning i Israel rett før jul. Ved årsskiftet startet det israelske helsedepartementet massevaksinering av landets 6,5 millioner innbyggere over 16 år med mål om å skape immunitet i befolkningen.

4,7 av de 6,5 millioner innbyggere var ferdigvaksinert med andre dose i april. Natt til torsdag ble det publisert en studie i The Lancet, utført av israelske og amerikanske forskere, om hvordan vaksinestrategien har påvirket smittespredning, covid-19-innleggelser og død i befolkningen.

De har også evaluert effektene massevaksineringen har hatt på den nasjonale folkehelsa.

95-97 prosent effektiv

Forskerne finner at vaksinene er:

  • 95,3 prosent effektiv mot den britiske virusvarianten (B117), sju dager eller lenger etter andre vaksinedose.
  • 91,5 prosent effektiv mot asymptomatisk covid-19-infeksjon.
  • 97 prosent effektiv mot symptomatisk covid-19-infeksjon
  • 97,2 prosent effektiv mot covid-19-relaterte sykehusinnleggelser
  • 96,7 prosent effektiv mot covid-19-relaterte dødsfall

Vanvittig gode resultater

Preben Aavitsland, som er overlege i Folkehelseinstituttet (FHI) sparer ikke på kruttet når han skal kommentere studien:  

Dette er vanvittig gode resultater. Et mirakel.

Dette er det vi er på vei mot. Det er dette vi kan oppnå.Preben Aavitsland

Den israelske studien er den første studien som ser på vaksineeffekt i et helt samfunn. Den har også tatt utgangspunkt i den britiske virusvarianten, som er den som har dominert i både Israel og Norge.

Dette er noe helt annet enn fase 3-studier. Dette er effekten i den virkelige verden.

Erfaringene fra Israel tyder på at vaksinen beskytter mot den engelske varianten, som er dominerende både der og her til lands, hvis du vaksinerer mange nok.

Israel er det landet som har kommet lengst og som har vaksinert størst del av befolkningen. 90 prosent av dem over 65 år er vaksinert, 80 prosent i gruppen 45-64 og 60 prosent av dem mellom 16 og 44 år.

De ligger i alle fall et par måneder foran oss og disse resultatene viser hva vi har i vente, både når det gjelder individuell og indirekte beskyttelse.

Et tegn på hva vi har i vente

For det første at smittespredningen går rett til bunns og etter hvert stopper epidemien i tråd med at flere og flere blir vaksinert. Det er dit vi også vil komme, uti juli en gang, derfor ser dette veldig lovende ut.

Man ser også antydning til at sykdomsforekomsten går ned, også blant de yngste, før man ha vaksinert mange av dem. Det er et tegn på at denne gruppen er indirekte beskyttet av at de eldre er vaksinert, et tegn på flokkimmunitet.

Det andre er at de estimatene de gjør på effektivitet. 95-97 prosent beskyttelse mot både infeksjon, innleggelse og død, i alle aldersgrupper, er kjempeimponerende. Helt fantastisk.

Dette er det vi er på vei mot. Det er dette vi kan oppnå.

Bildet under er et skjermbilde fra artikkelen i The Lancet som viser aboratoriebekreftede SARS-CoV-2-infeksjoner i Israel i perioden 1. november 2020 til 3. april 2021. 

Interessant om barn

Israel har så å si eliminert korona som helseproblem ved å vaksinere befolkningen fra 16 til 100 år.

Et interessant aspekt i dette, er at de har oppnådd dette uten å ha vaksinert barn. Det kan bli et viktig poeng i debatten fremover, om hvorvidt barn skal inkluderes i vaksinasjonsprogrammet. Erfaringene fra Israel tyder på at det ikke er noe poeng, sier FHI-overlegen.

Kan vi stole blindt på disse resultatene? 

Det er selvsagt mulighet for bias. For eksempel vil folk som er vaksinert i mindre grad gå og teste seg hvis de blir forkjølet, dermed kan man gå glipp av noen sykdomstilfeller. 97 prosent beskyttelse i denne gruppen kan være litt i overkant av virkeligheten.  

Men samtidig gjelder ikke dette for den gruppen som blir lagt inn på sykehus. De vil jo bli testet uansett om de er vaksinert eller ikke. Og beskyttelsen i denne gruppen er også 97 prosent. Det kan tyde på at det er få feilkilder.

Skal gjøre samme øvelse i sommer

Studien er gjort på bakgrunn av data fra alle tilgjengelige testresultater i landet. Dermed har de også fanget opp de som har hatt en infeksjon uten symptomer.

Disse dataene har vi også her i Norge.

Folkehelseinstituttet vil publisere en artikkel i juli eller august for å bekrefte de funnene israelerne har funnet, sier Aavitsland.

Er dette er mRNA-effekt, eller en effekt av akkurat denne vaksinen?

Det er i alle fall mye som tyder på at mRNA-vaksinene har høyere beskyttelse enn de andre. Og det er disse vi benytter her i Norge per i dag. 

Noen utvalgte varer