17.1 C
Rosendal
fredag, juli 12, 2024

Buy now

spot_img
spot_img

Menn og deres fastleger bør være oppmerksomme på jevnt fall i blodtrykk

For første gang er det avdekket viktige forskjeller mellom kjønnene for blodtrykk og livslengde.

Tidligere oppfølgingsundersøkelser av befolkninger over tid har vist at blodtrykket ditt faller jo nærmere du kommer død, men da for begge kjønn.

Den veldig tydelige, jevne og lineære trenden for menn, som vi fant, tror jeg ikke det er noen som har sett tidligere. Vi så ikke slike fall i blodtrykk hos kvinne.

Han er professor ved Seksjon for psykisk helse og rehabilitering på Høgskolen i Innlandet og ved Sykehuset Innlandets forskningsavdeling.

Sammen med Knut Engedal og Geir Selbæk fra Nasjonalt kompetansetjeneste for aldring og helse, i tillegg til Bjørn Heine Strand fra Folkehelseinstituttet fikk han nylig publisert en vitenskapelig artikkel om funnene i tidsskriftet Brain and Behavior.

Vi ser at blodtrykket sank jevnt og lineært mot dødstidspunkt.

Synker jevnt over år

Hestad og kollegaene tok utgangspunkt i data for 2236 pasienter. De hadde alle vært utredet for kognitiv svikt og demens ved spesialpoliklinikker på ulike sykehus i Norge og døde innen ti år.

Forskerne hadde også tilgang til blodtrykksmålinger i samme periode. De fokuserte på det systoliske blodtrykket, altså arbeidstrykket, som er det høyeste tallet du får når du måler blodtrykket ditt.

Gjennomsnittsalder ved diagnose for disse pasientene var 77,5 år, og de ble fulgt i gjennomsnitt 3,9 år. De som ble fulgt lengst, ble fulgt i over ti år.

Vi ville se om blodtrykket var lavere jo nærmere døden de var, forteller Hestad.

Og det har de funnet, men altså kun for menn og også uavhengig av hva slags hukommelsesproblemer de hadde da de ble diagnostisert.

Menn fikk jevnt lavere blodtrykk jo nærere de kom død. Det var ingen slik sammenheng mellom lavere blodtrykk og død hos kvinnene.

Noe annet som utpekte seg, var måten blodtrykket sank på hos mennene.

Vi ser at blodtrykket sank jevnt og lineært mot dødstidspunkt. Det kan altså starte så langt tilbake som ti år. Og trenden er lik hele tiden.

Leger bør være obs på dette

Funnene fra denne forskningen bør få konsekvenser for hva leger ser etter når de får besøk av slike pasienter, mener Knut Hestad.

Det blir spesielt viktig å følge opp menn når legene ser en nedadgående trend i blodtrykket over tid. Da må de se etter om det kan være andre ting som ligger bak dette, for eksempel hjerte- eller hjernelidelser eller andre sykdommer, som fører til fallet i blodtrykk. Kanskje dette kan få betydning for å forlenge levetiden til menn?

Ser ikke leger i dag på blodtrykkstendenser over tid?

Det vil jeg ikke påstå. Her er det sikkert store variasjoner. Blodtrykk er noe alle leger standard måler, men de har kanskje vært mer opptatt av høyt blodtrykk enn fall i blodtrykk.

Dette kan du blant annet lese om i artikkelen Høyt blodtrykk kan gjøre at hjernen fungerer dårligere.

Har dere sett på årsaker til disse fallene i blodtrykk hos menn?

Vi tror det har med vaskulære lidelser å gjøre, altså lidelser i blod- og karsystemet. Men vi har ikke sett spesielt på dette. Det må bli i neste omgang, avslutter Knut Hestad.

spot_img

Related Articles

annonsespot_img

Latest Articles

-annonse-spot_img