17.1 C
Rosendal
fredag, juli 12, 2024

Buy now

spot_img
spot_img

Hjertet fungerer normalt hos de fleste som har hatt covid-19

Det ser ikke ut til at nedsatt hjertefunksjon er en av årsakene til at det tar lang tid for noen å bli helt friske etter gjennomgått covid-19.

De som utvikler et alvorlig sykdomsforløp på grunn av covid-19-infeksjon, har som oftest behov for behandling på sykehus. 

Over fem tusen personer har vært innlagt med covid-19 frem til september 2021, ifølge norske tall fra Folkehelseinstituttet.

En av komplikasjonene du kan få på grunn av covid-19 er betennelse i hjertemuskelen. Dette kalles for myokarditt og kan gi symptomer som hjertebank, pustevansker, forstyrrelse av hjerterytmen og trykkfølelse på brystet.

Normal hjertefunksjon hos de fleste

En ny studie gir imidlertid god grunn til optimisme med tanke på hjertefunksjonen etter at pasientene er blitt friske fra covid-19.

Forskerne fant nemlig at hjertefunksjonen var normal noen måneder senere hos de aller fleste som hadde vært innlagt på sykehus.

Studien vår viser at det stort sett går bra med de pasientene som har gjennomgått covid-19-infeksjon, i følge forsker Jorun Tangen ved Universitetet i Oslo (UiO). 

Vi fant ut at hjertefunksjonen er normal hos de aller fleste som har blitt friske.

Les mer/kjøp; Mini Anne

Et mindretall hadde nedsatt hjertefunksjon

Likevel fant forskerne en liten endring i hjertefunksjonen hos noen av pasientene. Disse pasientene hadde nedsatt venstre ventrikkelfunksjon. Det vil si at venstre del av hjertemuskelen fungerte dårligere enn normalt.

Hos de fleste kunne dette forklares med høyt blodtrykk eller hjertesykdommer som pasientene hadde hatt før de ble smittet av koronaviruset.

Men dette gjaldt ikke for alle.

– Hos seks av pasientene som deltok i studien, kan den lett nedsatte hjertefunksjonen ikke forklares med hypertensiv hjertesykdom eller andre hjertesykdommer..

Hypertensiv hjertesykdom er en sykdom som fører til at hjertets evne til å pumpe blod rundt i kroppen blir redusert.

Men det var altså ikke denne sykdommen som forklarte den noe nedsatte hjertefunksjonen hos disse seks pasientene. Forskeren forteller at vi dermed kan tenke oss at endringen i hjertefunksjonen er en konsekvens av komplikasjoner ved covid-19.

– Vi kan ikke utelukke at disse pasientene hadde nedsatt hjertefunksjon på grunn av gjennomgått hjertemuskelbetennelse i forbindelse med covid-19-infeksjon.

Les mer/kjøp; Veggskap til hjertestarter med innlagt varme

Noen pasienter kan ha behov for hjertemedisiner

Det er viktig å fange opp de pasientene som har endret hjertefunksjon etter gjennomgått covid-19 og å følge dem opp over tid.

For noen av dem kan være nødvendig å starte med hjertemedisiner.

– Det vi har lært i denne studien er at pasienter med tegn til nedsatt hjertefunksjon etter innleggelse for covid-19-infeksjon bør følges opp med en ny hjerteundersøkelse etter tolv måneder, forteller hun og legger til:

Hvis hjertefunksjonen er nedsatt i den grad at pasienten trenger hjertemedisiner, bør han eller hun starte med medisinene i tråd med våre retningslinjer ved hjertesvikt.

Ingen av pasientene som deltok i denne studien, hadde behov for å starte med hjertemedisiner.

Brukte ulike undersøkelsesmetoder

I studien deltok 92 pasienter som hadde vært innlagt på sykehus med covid-19. Gjennomsnittsalderen på deltakerne var 59 år, og litt under halvparten var kvinner.

En utførte ekkokardiografisk undersøkelse på pasientene tre måneder etter at de ble skrevet ut fra sykehus. Studien er en multisenter studie der 23 sykehus fra hele landet er involvert.

Ekkokardiografi er en metode for undersøkelser av hjerte med ultralyd. Metoden er nøyaktig og gjør at forskerne kan studere hjertets anatomi, bevegelse og blodstrømmen gjennom hjertet.

I studien brukte forskerne imidlertid ulike ekkokardiografiske undersøkelsesmetoder og fikk ulike resultater ut ifra hvilke som ble brukt.

Les mer/kjøp; Baxstrap båre

Anbefaler spesiell undersøkelsesmetode

Da de brukte tradisjonelle ekkokardiografiske metoder, så forskerne at alles hjertefunksjon var normal.

– Men da vi brukte den mer sensitive metoden strain ekkokardiografi, så vi at seks av deltakerne i studien hadde noe nedsatt hjertefunksjon etter gjennomgått covid-19.

Strain ekkokardiografi er en veletablert undersøkelsesmetode som baserer seg på ultralyd, men som er enda mer nøyaktig enn tradisjonelle ekkokardiografiske metoder.

– Med strain ekkokardiografi kan vi derimot ikke direkte si om det foreligger myokardittforandringer, til det trenger vi en MR av hjertet. Men vi kan med høy sikkerhet si om hjertefunksjonen er påvirket eller nedsatt etter gjennomgått covid-19, sier Tangen.

Hun mener at strain ekkokardiografi er et godt alternativ til MR for denne pasientgruppen.

Studien ble ledet av professor Thor Edvardsen og Pål Aukrust ved UiO, 

spot_img

Related Articles

annonsespot_img

Latest Articles

-annonse-spot_img