Dette bør du ha sammen med hjertestarteren

 

Det er hensiktsmessig å oppbevare hjertestarteren på et synlig og lett tilgjengelig sted i en egnet oppbevaringsboks. Stedet bør være tydelig merket med det internasjonale tegnet for tilgjengelig hjertestarter.
Sammen med hjertestarteren, og helst i eller tilknyttet hjertestarterens oppbevaringsboks bør det også finnes en del tilleggsutstyr.

  • pusteduk og/eller innblåsningsmaske (pocket-maske)
  • papirhåndkle eller vaskeklut (til å tørke bort fuktighet fra pasientens brystkasse)
  • saks (til raskt å kunne klippe opp/fjerne klær fra pasientens brystkasse)
  • barberhøvel (til raskt å kunne fjerne hår fra pasientens bryst slik at elektroden fester bedre)
  • ekstra batteri til hjertestarteren
  • ekstra sett med elektroder

For pasienter med brystsmerter og mistanke om hjerteinfarkt kan det være klokt å ta fram og ha en hjertestarter i beredskap mens man venter på ambulansen fordi faren for plutselig hjertestans da er ganske stor. 1-1-3 sentralen vil da ofte også gi råd om at pasienten snarest mulig tar en tablett som inneholder acetylsalisylsyre (for eksempel Novid eller Dispril) for å begrense blodproppdannelsen i kransarterien. Derfor kan det være nyttig å oppbevare også et par slike tabletter sammen med hjertestarteren.

Kilde: Norsk Resuscitasjonsråd