17.1 C
Rosendal
fredag, juli 12, 2024

Buy now

spot_img
spot_img

Slår alarm om trafikanters lave førstehjelpskunnskap

I 2022 har antallet dødsulykker på norske veier økt kraftig. Nå oppgir 6 av 10 nordmenn i en ny undersøkelse at de ikke er beredt til å gi livreddende førstehjelp hvis de kommer først frem til en bilulykke.

Førstehjelpskunnskap er kompetansen du håper du aldri får bruk for. Samtidig er befolkningens innsats ved ulykker og livstruende sykdom en kritisk del av beredskapssystemet i Norge. Innbyggernes evne til å gi førstehjelp er helt sentral for hvor mange liv som reddes hvert år.

Ifølge en ny landsdekkende undersøkelse utført av Norstat på vegne av Norsk Førstehjelpsråd, fremkommer det at kun 4 av 10 føler seg i stand til å yte god førstehjelp hvis de skulle være først fremme ved en alvorlig bilulykke, sier Thomas Berg Green i Norsk Førstehjelpsråd.

For mer informasjon, og kjøp av Mini Anne

Et stort tankekors

Berg Green, som selv har over 20 års erfaring som paramedic ved Oslo Universitetssykehus, mener funnene i undersøkelsen er et stort tankekors. For ifølge Statens Vegvesen omkom dobbelt så mange på norske veier første halvår i år sammenlignet med første halvår i fjor. Pr. august er det registrert 90 trafikkdrepte mot 80 i hele 2021. I tillegg kommer et høyt antall hardt skadde.

Frykter liv går unødig tapt

– Det er bra at 38 prosent sier seg beredt til å kunne gjøre en god innsats som førstehjelpere dersom de skulle være først på skadestedet. Men 61 prosent oppgir altså ikke at de hadde kunnet gi god hjelp. Nær 4 av 10 sier rett ut at de i «liten» eller «meget liten» grad føler seg beredt til å gi første-hjelp. Vi frykter skadeomfanget er unødig høyt og at liv går tapt som følge av dette, sier Berg Green.

For mer informasjon, og kjøp av Hjertevaktens førstehjelpspute

Undersøkelsesresultatene viser blant annet at: 

 • 8 av 10 har gjennomført et førstehjelpskurs etter grunn- eller videregående skole
 • 2 av 10 har altså ikke gjort det
 • 44 prosent av de som har gjennomført et førstehjelpskurs gjorde dette for «mer enn 5 år siden»
 • 33 prosent – 1 av 3 – oppgir at det er maksimalt 2 år siden de gjennomførte et slikt kurs
 • Færre kvinner enn menn har gjennomgått et førstehjelpskurs (24 vs 18 prosent)

– For noen vil frykten for å komme opp i en akuttsituasjon være så skremmende, at man ikke tør å ta det inn over seg og heller skyver problemstillingen foran seg. Vi er selv ansvarlige for vår egen helse, men det er positivt om vi kan gå rundt i samfunnet og føle oss trygge på at vi også kan ta vare på hverandre, legger Berg Green til.

Alle kan gi førstehjelp

Dette viser med all tydelighet at det er altfor lenge siden altfor mange har vært på et førstehjelpskurs. Heldigvis er det slik at det er veldig enkelt å gi livreddende førstehjelp.

For mer informasjon, og kjøp av Duty Range redningsdukke

Bør førstehjelpsopplæring være obligatorisk i større grad?

– Per nå er det svært få yrkesgrupper som er pålagt førstehjelpsopplæring, og det vil helt klart være positivt om det blir langt flere. På samme måte burde også førstehjelpsopplæringen vært en del av læreplanene for grunnskole og videregående opplæring. 

Det er også viktig å trekke frem mange gode initiativer og prosjekter ledet og gjennomført av våre medlemsorganisajoner under dugnaden «Sammen redder vi liv». Berg Green anbefaler alle om å benytte seg av de muligheter man får til å tilegne seg førstehjelpskunnskap gjennom en livslang læring; fra barnehage, grunnskole, trafikalt grunnkurs, gjennom yrkeslivet og førstehjelpskurs til eldre. Går du glipp av disse tilbudene, anbefaler han at du selv oppsøker en arena hvor du kan lære deg førstehjelp. Førstehjelp i dag tilbys på så mange forskjellige flater fra korte effektive kurs, læringsmidler på nett og nå også spillbasert.

For mer informasjon, og kjøp av komplett førstehjelpsdukke

Førstehjelps kunnskapene forenkles

Berg Green fremhever at det har vært en riktig utvikling innen førstehjelp de siste 2-3 årene. Vi vet at det å være i en akuttsituasjon kan være svært dramatisk og by på sterke sanseinntrykk, om det være seg alvorlig trafikkulykke eller man kommer over en livløs person på gata. Da må det du har lært være enkelt, slik at du kan anvende det du har lært og er trygg på at det du gjør er helt riktig!

Dette bør du gjøre hvis du kommer først fram til en trafikkulykke:

 • Sikre deg selv og andre
 • Ring 113 (Last ned hjelp113 appen)
 • Gi fri luftvei
 • Dersom den skadde er en MC fører bør hjelmen tas av
 • Stans synlige store blødninger
 • Forhindre nedkjøling
 • Dersom den skadde ikke puster, start hjerte-lungeredning

Den som har vært i en alvorlig førstehjelpssituasjon får nå tilbud om oppføling gjennom en ny nasjonal tjenesten levert av RAKOS, i Helse Vest. Ved å ringe 02415, får du noen å snakke med om hendelsen som kan hjelpe deg å bearbeide inntrykkene og du vil kunne få mulighet til å få svar på hvordan det gikk med den skadde.

spot_img

Related Articles

annonsespot_img

Latest Articles

-annonse-spot_img