17.6 C
Rosendal
fredag, juli 12, 2024

Buy now

spot_img
spot_img

Flåttbitt: Norge styrker utredning og behandling

Foto: erik-karits-unsplash

Det har vært en utbredt oppfatning at Norge ligger etter i kunnskapsutviklingen innenfor flåttbårne sykdommer. Dette har ført til at en del pasienter har søkt behandling i utlandet, spesielt for borreliose. 

Vår forskning viser at dette ikke er nødvendig, sier professor Randi Eikeland ved Universitetet i Agder.

Hun er nevrolog og forsker og leder den nasjonale kompetansetjenesten for flåttbårne sykdommer. Nylig publiserte hun og en rekke internasjonale kolleger en oversikt over hvordan flåttbårne sykdommer behandles i Nord-Europa.

Hvis du blir behandlet av det offentlige helsevesenet i Nord-Europa, så vil du få lik behandling alle steder, forteller hun.

Forskjellene som finnes, er små. De handler om hvor mange dager behandlingen varer og om antibiotika gis intravenøst eller med piller ved enkelte sykdomstilfeller. Men diagnostisering og hvilke midler som brukes til behandling, er helt like.

For mer informasjon om: Lille Anne


«Borreliaopprøret»

For noen år siden var det protester utenfor Stortinget. «Borreliaopprøret» samlet folk for å protestere mot hvordan sykdommen ble behandlet i Norge. 

Opprettelsen av Nasjonalt kompetansesenter for flåttbårne sykdommer, en egen enhet ved Sørlandet sykehus, skjedde blant annet på grunn av disse protestene, sier Eikeland.

– Det er ikke rart at folk kunne bli både forvirrede og frustrerte på grunn av diagnostikk og behandling av flåttbårne sykdommer. Det var mange klinikker som hevdet at de kunne dette bedre enn det offentlige helsevesenet.

Slike klinikker fantes både i Norge og i utlandet. Kjennetegnet var manglende dokumentasjon på behandlingsmetodene de brukte. Dette gjorde at det ikke gikk an å etterprøve resultatene deres. I tillegg var behandlingene veldig dyre.

Hvis du spurte en av disse klinikkene om du hadde en infeksjon som skulle behandles, så ville svaret nesten alltid være ja. Det fantes alltid noe å behandle. Som mennesker hører vi historier og stoler på folks erfaringer, og ofte er det de mest ekstreme historiene som får mest oppmerksomhet. 

For mer informasjon om: Førstehjelpsskrin, barn


Dårligere på tidlig diagnose

Hun kan godt forstå at mange har vært fortvilet når de har fått sykdommer som borrelia.

Den viktigste kunnskapen vi har om disse sykdommene, kom på 1980-tallet og seinere. Dette er ny kunnskap som er i utvikling. Da sitter ikke helsevesenet på alle svarene. Slik er det å jobbe kunnskapsbasert i et nytt felt.

En ting som forskningen har avdekket, er at Norge er dårligere på ett felt: De som tror de har symptomer på flåttbårne sykdommer. I andre land finnes tverrfaglige klinikker hvor pasienter kan møte fagfolk som samarbeider for å avklare diagnosen tidlig. 

Dette er viktig for å unngå at pasienter går fra spesialist til spesialist og dermed mister tillit til helsevesenet. Vår forskning viser at andre land på den måten er bedre til å ta pasientene på alvor. Vi er gode på informasjon og forebygging, men kan bli bedre på utredning av de tilfellene som ikke er helt rett frem, forteller Eikeland. 

Slike klinikker har blitt foreslått bygget også i Norge, blant annet i en rapport som Helsedirektoratet har bestilt, men har ikke kommet på plass.

For mer informasjon om: Heartstart

Send inn bilder av bittet

Noen blir så frustrerte at de søker hjelp hos dyre klinikker i utlandet. Det er unødvendig og noe vi kan gjøre noe med. Å håndtere denne frykten og usikkerheten er viktig, sier hun. 

Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer tilbyr nå en rekke forskjellige tjenester. På nettstedet flattsjekk.no kan du sende inn bilder av et mistenkt flåttbitt og få det vurdert av leger. Kompetansetjenesten bidrar også med informasjon om utredning, behandling og oppfølging.


Referanse:

Universitetet i Agder

Randi Eikeland mfl.: Tick-borne diseases in the North Sea region – A comprehensive overview and recommendations for diagnostics and treatmentTicks and Tick-borne Diseases, 2024. Doi.org/10.1016/j.ttbdis.2023.102306

spot_img

Related Articles

annonsespot_img

Latest Articles

-annonse-spot_img