17.1 C
Rosendal
fredag, juli 12, 2024

Buy now

spot_img
spot_img

Livskvalitet hos førstegangsforeldre

Photo by Jonathan Borba on Unsplash

Å bli forelder for første gang kan by på mye glede. Men det kan også by på tårer, bekymringer, dårlig søvn og manglende mestringsfølelse.

Foreldrenes fysiske, psykiske og sosiale helse påvirker barnets helse og utvikling. Derfor er det viktig at foreldrene får nødvendig støtte i overgangen til foreldrerollen, sier forsker Malene Brekke ved VID vitenskapelige høgskole. 

Hun har forsket på livskvalitet hos førstegangsforeldre, både under graviditeten og etter fødsel. 

Studien viser at nok søvn og støtte fra omgivelsene hadde stor betydning for foreldrenes grad av livskvalitet. 

Samtidig viser den at mange kvinner hadde depressive symptomer under graviditeten. Det gikk naturlig nok ut over livskvaliteten.

For mer informasjon om: Førstehjelpsskrin, barn


Forskjeller mellom mødre og fedre

I studien ble livskvalitet målt på fire områder: fysisk helse, psykologisk, sosiale relasjoner og omgivelser. 

Resultatene viste at det allerede under graviditeten var forskjeller i livskvalitet hos de kommende mødrene og fedrene. Ikke overraskende var det på området fysisk helse at forskjellen var størst. 

De gravide kvinnene hadde betydelig lavere nivå av livskvalitet relatert til fysisk helse sammenliknet med sine mannlige partnere, forteller Brekke. 

Nesten 18 prosent av de gravide kvinnene som deltok i forskningsprosjektet, hadde depressive symptomer. 

Kvinnene med depressive symptomer hadde betydelig lavere livskvalitet på alle de fire områdene. Det viser viktigheten av at denne gruppen blir fanget opp og at det settes inn tiltak.

For mer informasjon om: Mini Familie


Sammenheng mellom livskvalitet og søvn

Studien viser også at det var sammenheng mellom livskvalitet og søvn under graviditeten. Det var for både menn og kvinner. 

De gravide kvinnene som opplevde å få nok søvn, hadde høyere livskvalitet på området fysisk helse. De mannlige partnerne som opplevde å få nok søvn under kvinnens graviditet, hadde høyere livskvalitet på alle de fire områdene. 

Brekke har også sett på sammenhengen mellom livskvalitet og opplevelsen av sosial støtte hos de som ble mødre for første gang. 

Mødre som opplevde god emosjonell støtte fra omgivelsene, hadde høyere livskvalitet, forteller hun.

Det samme gjaldt mødrene som opplevde høy grad av støttende tilbakemeldinger i rollen som mor.

Helsesykepleiere ved helsestasjonen kan spille en viktig rolle. De kan bidra med disse formene for sosial støtte selv. De kan også legge til rette for at andre kan bidra med støtte. Det kan for eksempel gjøres ved å organisere barselgrupper og å snakke med foreldrene om betydningen av sosialt nettverk, påpeker hun. 

For mer informasjon om: Heartstart pakken


Startet nytt besøksprogram for foreldre

Studien tar utgangspunkt Oslo kommunes hjemmebesøksprogram Nye Familier. Programmet ble innført i alle bydeler for fire år siden. 

I tillegg til det vanlige tilbudet på helsestasjonen skulle de som ble foreldre for første gang få tilbud om hjemmebesøk mot slutten av graviditeten. Deretter skulle de få så mange hjemmebesøk de hadde behov for fram til barnet var to år. 

Hjemmebesøkene skulle bidra til trygghet og økt kompetanse og mestring i rollen som forelder. 

Brekkes studie er basert på spørreskjemaer. Det ble sendt til førstegangsmødre og deres mannlige partnere i fem ulike bydeler i Oslo. 

I tre av disse bydelene var programmet for hjemmebesøk innført. 

For mer informasjon om: Skiltpakke


Gir ny kunnskap til helsesykepleien

Brekke har også forsket på hvorvidt programmet Nye Familier påvirket livskvaliteten til førstegangsmødre tre måneder etter fødsel. Resultatene viste at livskvaliteten verken ble bedre eller dårligere hos dem som mottok tilbudet. 

Mine funn antyder likevel at kvinnene kan ha nytte av profesjonell støtte i overgangen til foreldrerollen, sier hun. 

Hun mener funnene kan være til nytte både for førstegangsforeldre og for helsesykepleiere ved helsestasjonen. 

Førstegangsforeldre og deres sosiale nettverk kan ha nytte av å vite hvilken betydning sosial støtte og opplevelse av søvn har for livskvaliteten. For helsesykepleiere og annet helsepersonell som møter familien, viser funnene viktigheten av å bidra med profesjonell støtte i overgangen til foreldrerollen. 


Referanser: 

VID vitenskapelige høgskole

Malene Brekke mfl.: Quality of life in Norwegian pregnant women and men with pregnant partners, and association with perception of sleep and depressive symptoms: a cross-sectional studyBMC Pregnancy and Childbirth, 2023. Doi.org/10.1186/s12884-023-05379-x 

Malene Brekke mfl.: The impact of New Families home visiting program on first-time mothers’ quality of life and its association with social support: a non-randomized controlled studyBMC Public Health, 2023. Doi.org/10.1186/s12889-023-17285-0 

spot_img

Related Articles

annonsespot_img

Latest Articles

-annonse-spot_img