Annonse
Home Kurs MiniAnne TrygFonden sprer HLR – opplæring i befolkningen

TrygFonden sprer HLR – opplæring i befolkningen

0
2186

#MiniAnnepolitiken

TrygFonden, Danmark:

I 2005 lanserte Sundhedsstyrelsen og Dansk Røde Kors et prosjekt som skulle distribuere gratis HLR-opplæringssett til alle danske 7. klassinger. TrygFonden, sterkt opptatt av HLR-opplæring og allerede engasjert i en rekke kommunale HLR-programmer, vurderte dette skoleprosjektet som en flott mulighet til å spre HLR-kompetanse i befolkningen.

Brannen i København i 1728, der hver 4. bygning gikk opp i flammer, ble en katalysator som fremprovoserte stiftelsen av København Brannforsikring, i dag Tryg Forsikring. I 1991 opprettet forsikringsselskapet, opprinnelig stiftet av en gruppe innbyggere i København, TrygFonden – en stiftelse som arbeider for å fremme almen sikkerhet lokalt og nasjonalt i Danmark. TrygFonden har senere iverksatt en rekke sikkerhetsinitiativer via egen forskning og ved engasjement i samarbeid med flere partnere. Dette har gitt verdifull erfaring og relevant kompetanse mht å innfri hovedmålsetningen om å redde liv, redusere menneskelig lidelse og å forbedre folks hverdag.

Bakgrunn for dansk skoleprosjekt

I 2005 tok TrygFonden initiativ til, utviklet og lanserte et prosjekt som delte ut gratis HLR-opplæringssett til alle danske 7. klassinger. Med sin sterke fokus på HLR-opplæring og sitt pågående engasjement i en rekke kommunale HLR-programmer, anså TrygFonden skoleprosjektet som en god mulighet til å utvide omfanget av HLR-kompetanse blant folk flest. TrygFonden finansierte de 35 000 personlige opplæringssettene (Mini Anne/CPRAnytime med instruksjons-DVD) som trengtes til å tilrettelegge HLR-opplæring for alle danske 12–14-åringer ved 806 forskjellige grunnskoler.

Opplæringsøktene fant sted i elevenes klasserom i skoletiden, og gymnastikklærere stod for undervisningen. Etter opplæringen ble elevene oppmuntret til å ta med settene hjem slik at disse kunne brukes videre av familiemedlemmer og venner. I tillegg til å skaffe tilveie og distribuere personlige opplæringssett, tok Trine Heidemann, kommunikasjonsleder i TrygFonden, ansvaret for selve organiseringen av skoleprosjektet. Trine Heidemann innså potensialet for å spre HLR-opplæring i befolkningen via skolepensumet, og tok kontakt med den danske helseministeren for å foreslå at HLR-opplæring ble gjort obligatorisk i danske skoler. TrygFonden ville deretter sørge for gratis distribuering av MiniAnne/CPRAnytime-sett til fremtidige 7. klassinger.

Resultater

Returnerte spørreskjemaer fra elever som tok MiniAnne/CPRAnytime med hjem for å lære opp familie og venner indikerte at en elev i gjennomsnitt genererte 2–3 nye personer med HLR-kunnskap. Tallene viser potensialet disse opplæringssettene har til å spre HLR-kompetanse i befolkningen.

Førstehjelp ble integrert i det danske pensum i 2006. HLR er ikke et uttrykkelig krav i den reviderte planen, men mange skoler legger nå til rette for HLR-opplæring og over halvparten danske grunnskoler har registrert seg for å motta gratis opplæringssett fra TrygFonden. Trine Heidemann forteller videre at «Neste vår er planen å evaluere implementeringen av konseptet med gratis sett. En bedre forståelse av mulige fallgruver og utfordringer kan komme til nytte når vi prøver å inkludere flere skoler i programmet.»

 MiniAnne
Noen utvalgte varer