Home Nyheter Legene fortviler: Mener flere hundre pasienter går glipp av ny metode

Legene fortviler: Mener flere hundre pasienter går glipp av ny metode

0
11136

SLAGBEHANDLING

Legene som utfører såkalt «blodproppfisking» fortviler over at de ikke får inn nok pasienter. De mener flere hundre pasienter går glipp av behandlingen som kunne begrenset skadene etter hjerneslag.

I fjor fikk 200 pasienter utført såkalt «trombektomi» etter å ha fått hjerneslag. Metoden kalles også blodpropp-fisking, fordi legene går inn i lysken med en lang vaier, styrer den helt opp til hjernen, tar tak i blodproppen og fisker den ut.

Når proppen er fjernet, kan blodet strømme tilbake til hjernen og begrense skadene i hjernen betraktelig.

– Det er en revolusjon i slagbehandlingen, forklarer Lars Thomassen, professor i nevrologi ved Haukeland universitetssykehus. Annonse: MiniAnne Plus

Behandlingen ble først godkjent i Norge i fjor, og nå står legeteam som kan utføre den krevende behandlingen klare døgnet rundt ved de fem største sykehusene i landet.

– For mange betyr det forskjellen på et liv i rullestol med lammelser, eller et liv i vanlig daglig aktivitet.

Så mange som 10 000 nordmenn rammes av hjerneslag hvert år. For de aller fleste løses blodproppen opp med blodfortynnende medisiner. Det gis ved lokalsykehusene, og redder flere tusen fra invaliditet hvert år. Men for en rekke pasienter er blodproppen så stor at den blodfortynnende medisinen ikke fungerer.

Det er da «fisking» kan være redningen.

– Blodproppen er seig, slik at vi klarer å få fatt i hele og dra den ut slik at blodet strømmer til etter kort tid. Vi lykkes i cirka 80 prosent av tilfellene, forklarer overlege på Rikshospitalet, Øivind Gjertsen.

Gørild er en av de 200 som fikk den banebrytende behandlingen i fjor, men legene mener minst tusen pasienter burde få den.
Annonse: Pulsoksymeter

6-timersregel

En av årsakene til at mange pasienter går glipp av «fisking» er at retningslinjene i Norge begrenser hvem som blir sendt videre. Hvis pasienten ikke kan være på operasjonsbordet innen seks timer etter blodproppen, er det ikke verdt det ifølge de nasjonale retningslinjene.

De tre faktorene som dermed avgjør behandlingen er:

  • Hvor raskt man kjenner igjen symptomene
  • Hvor raskt man kan være på lokalsykehus som kan ta scanning av hjernen
  • Hvor lang vei det er fra lokalsykehuset til sykehus som utfører «fisking»

Lars Thomassen har i mange år jobbet for bedre diagnostikk og behandling for slagpasienter i Norge. Han mener det er en stor underbehandling av slagpasienter med blodpropp i Norge etter at denne metoden ble tilgjengelig, fordi retningslinjene ikke endres i tråd med utviklingen.

– Det har jo nå kommet vitenskaplige resultater som viser at noen pasienter som kan ha nytte av dette helt opp til 24 timer etter at symptomene meldte seg, sier han.

Det betyr ikke at alle kan ha nytte av fiskingen, men at en større gruppe må vurderes.

Ber kollegene bryte reglene

– Det har nå kommet vitenskapelige resultater som viser at noen kan ha nytte av denne metoden helt opptil 24 timer etter at hjerneslaget inntraff, forklarer han.

VIL HJELPE FLERE: Professor Lars Thomassen ber kollegene bryte reglene slik at flere slagpasienter får optimal behandling.VIL HJELPE FLERE: Professor Lars Thomassen ber kollegene bryte reglene slik at flere slagpasienter får optimal behandling.

Den regelen ber Thomassen sine kolleger om å bryte.

– Ja, etter at forskningen kom har jeg bedt alle sykehusene som sogner til Haukeland se bort fra 6-timers-regelen, forklarer han.

Flere steder i landet ser de bort fra regelen, men ikke alle.
Annonse: Resusci Anne QCPR AED AW

De 200 pasientene som fikk behandlingen i fjor, utgjorde 2,2 prosent av de som ble behandlet for hjerneslag. Andre land vi kan sammenligne oss med behandler så godt over ti prosent med metoden – med gode resultater. Det betyr at flere hundre nordmenn burde få utført inngrepet årlig.

– Selv ville jeg ikke funnet meg i at det var hvor jeg bodde som avgjorde hvor god behandling jeg fikk, sier han. Les artikkelen i TV2.no